Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) Erica Schoplera

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) Erica Schoplera służy oszacowaniu poziomu funkcjonowania dziecka. Jest podstawą do opracowania programu terapeutycznego dopasowanego do potrzeb i możliwości dziecka. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 12 r.ż.), funkcjonujących na poziomie przedszkolnym lub niższym – od sześciu miesięcy do siedmiu lat. Szczególnie polecany jest do diagnozowania rozwoju dzieci z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera oraz dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy (rozwiązanie dużej ilości zadań nie zależy od poziomu rozwoju mowy). Test pozwala na ocenę poziomu funkcjonowania dziecka na dwóch skalach: Skala Rozwoju i Skala Zachowań.

1) Skala Rozwoju – bada 7 funkcji istotnych dla procesu rozwoju i uczenia się:

 • naśladowanie – ocena umiejętności naśladowania dźwięków i ruchów. Bardzo ważna sfera w przypadku dzieci z autyzmem.
 • percepcję – ocena percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • motorykę dużą – sprawdza umiejętności ruchowe, takie jak: stanie na jednej nodze, rzucanie/łapanie.
 • motorykę małą – sprawdza sprawność dłoni, konieczną do osiągnięcia samodzielności. Zadania dotyczą chwytania, manipulowania przedmiotami.
 • koordynację wzrokowo-ruchową – przykładowe zadania: rysowanie, kolorowanie, przerysowywanie, układanie klocków.
 • działania poznawcze – bada funkcje umysłowe, przykładowe zadania: wskazywanie części ciała, rozpoznawanie nazw kolorów.
 • mowę czynną – sprawdza umiejętność mówienia i podstawowe umiejętności związane z nauką czytania.
 • Profil zawiera nie tylko umiejętności, które dziecko już osiągnęło (sfera aktualnego rozwoju), ale i takie, które się stale rozwijają (sfera najbliższego rozwoju).

  2) Skala Zachowań – ocenia stopień zaburzeń zachowania w 4 sferach:

 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne
 • zabawa i zainteresowanie przedmiotami
 • reakcje na bodźce
 • mowa

Czas badania testem PEP-R zależy od wieku dziecka. Badanie zazwyczaj rozłożone jest na
3 – 4 spotkania po 60 minut. Po badaniu, na podstawie uzyskanych wyników istnieje możliwość ułożenia indywidualnego planu terapii. Program terapeutyczny zawiera zalecenia nie tylko dla terapeutów pracujących z dzieckiem, ale także propozycje ćwiczeń do realizacji w warunkach domowych, przy użyciu podstawowych pomocy edukacyjnych.