Rehabilitacja Metodą NDT- Bobath

Metodę NDT-Bobath nazywa się też leczeniem neurorozwojowym. Jest ona najbardziej przydatna w usprawnianiu niemowląt i dzieci najmłodszych.

Główne zasady usprawniania według metody NDT-Bobath obejmują: – wpływanie na napięcie mięśni (zmniejszanie napięcia wzmożonego i zwiększanie napięcia obniżonego) – hamowanie nieprawidłowych odruchów – wyzwalanie oraz wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu przez fizjoterapeutę w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych ruchów z punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa i obręcz miedniczna – wykorzystywanie, utrwalanie zdobytych umiejętności w wykonywaniu codziennych czynności.

Plan postępowania terapeutycznego w metodzie NDT-Bobath jest zawsze indywidualnie dostosowywany do dziecka.