Terapia Funkcji Wzrokowych

Prowadzimy diagnozę i terapię funkcji wzrokowych u dzieci od 5 lat i młodzieży.  

Diagnoza opiera się na badaniach:

 • widzenia obuocznego
 • konwergencji i akomodacji
 • ruchomości gałek ocznych
 • ostrości wzroku do bliży i do dali
 • test różnicowania barw
 • test odblasków świetlnych (Hirschberg)
 • cover test – badanie obecności zeza ukrytego
 • umiejętności separacji ruchów oczu od ruchów głowy

Możliwe, dość łatwe do zauważenia u dzieci symptomy zaburzeń widzenia:

 • niechęć do czytania
 • bardzo wolne tempo przepisywania
 •  pieczenie oczu, bóle głowy, mruganie powiekami
 • czytanie zbyt blisko lub nadmiernie daleko odsuwając tekst
 • słaba koncentracja wzrokowa
 •  pismo dziecka nie mieści się w liniach
 •  dziecko pisząc przekręca zeszyt w różne strony
 •  schodząc ze schodów dziecko patrzy pod nogi

Prowadzona regularnie w ośrodku i w domu z rodzicami  rehabilitacja funkcji wzrokowych przynosi bardzo  szybko zadowalające efekty.