Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zapraszamy na bezpłatne terapie i rehabilitację w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest  kompleksowym, specjalistycznym oddziaływaniem, mającym na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Ma ono za zadanie jak najwcześniejsze zdiagnozowanie problemu i wsparcie zarówno pacjenta jak i rodzica w walce z trudnościami. W ramach stałych zajęć w naszej Poradni dzieci będą mogły korzystać z pomocy psychologa, logopedy, pedagoga, rehabilitanta, terapeuty SI lub innego specjalisty. Rodzaj i forma zostaną dopasowane do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka. W proponowanych zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej ze stwierdzoną niepełnosprawnością (orzeczeniem), zagrożone niepełnosprawnością lub z opóźnionym rozwojem w danej sferze.

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w naszej poradni jest dostarczenie przez rodziców lub opiekunów prawnych dwóch dokumentów:

 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • wniosku o przyjęcie dziecka do zespołu WWR

Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania można  uzyskać w państwowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niżej znajduje się wniosek, którego wypełnienie jest niezbędnym krokiem do wpisania się na listę chętnych. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami liczy się kolejność zgłoszeń. W naszej Poradni pracują terapeuci, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje aby prowadzić zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są to specjaliści z dziedziny rehabilitacji ruchowej, psychologii, pedagogiki, logopedii, neurologopedii, terapii pedagogicznej, itp. W ramach WWR dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

 • Psychologiczna
 • Fizjoterapeutyczna
 • Integracja sensoryczna
 • NDT Bobath
 • Pedagogiczna
 • Terapia funkcji wzrokowych
 • Logopedyczna / Neurologopedyczna
 • Terapia Ręki
 • Terapia taktylna
 • Masaż
 • Trening Słuchowy Johansena

Zapisy na terapie:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ORTOSENSIS
ul. Okólna 43, Marki
tel. 503 322 500