CENNIK

Terapie indywidualne

Integracja Sensoryczna 115 zł/45 min
Integracja Bilateralna 100 zł/45 min
Terapia funkcji wzrokowych 100 zł/45 min
Terapia ręki 115 zł/45 min
Terapia behawioralna 130 zł/45 min
Terapia pedagogiczna / zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 100 zł/45 min
Wypożyczenie BrainBoy’a do domu 80 zł/tydzień
Terapia psychologiczna
 120 zł/45 min
Rehabilitacja dzieci i dorosłych metodami PNF, NDT-Bobath, inne
 115 zł/45 min
Rehabilitacja niemowląt NDT-Bobath
 120 zł/45 min
Psychoterapia (spotkania regularne)
 140 zł/45 min
Terapia logopedyczna 100 zł/ 45 min, 55 zł/25 min
Terapia neurologopedyczna 120 zł/ 45 min
Terapia taktylna 100 zł/45 min

Terapie grupowe

Trening mnemotechniczny 60 zł / 90 min
Terapia rodzinna 220 zł/ 75 min
Terapia par 180 zł/75 min
Trening Umiejętności Społecznych 70 zł /50 min
Trening Pewności – grupa dla dzieci nieśmiałych 70 zł/50 min

Diagnozy i konsultacje

Diagnoza Integracji sensorycznej (SI) – (2-3 spotkania + omówienie)   375 zł
   
Konsultacja psychologiczna (wywiad z rodzicem, psychoedukacja) 150 zł/75 min
Konsultacja pedagogiczna 150 zł/75 min
Konsultacja fizjoterapeutyczna (badanie + indywidualizowane ćwiczenia do domu ) 120 zł/60 min
Konsultacja neurologopedyczna 150 zł/75 min
Diagnoza funkcji wzrokowych + pisemna opinia 160 zł
Badanie ilorazu inteligencji testem Stanford-Binet V (2 spotkania + omówienie)   360 zł
Diagnoza logopedyczna – (1-2 spotkania + przygotowanie opinii) 155-245 zł
Diagnoza neurologopedyczna – (1-2 spotkania + przygotowanie opinii) 165-255 zł
Badanie testem PEP-R (3 spotkania + omówienie z rodzicami + opinia):   400 zł
Przygotowanie planu terapii po badaniu PEP-R   100 zł
Badanie i diagnoza Neuroflow z opisem 270 zł
Opłaty za każdy etap terapii wnoszą rodzice bezpośrednio na konto administratora platformy APD Medical
Badanie i diagnoza słuchowa wg metody Johansena:
– pierwsze, pełne badanie, ok. 2 godzin +opis przetwarzania słuchowego   290 zł
– badania po kolejnych etapach terapii – 150 zł
– koszt indywidualizowanej płyty terapeutycznej 200 zł
Opinie dotyczące funkcjonowania dziecka, przebiegu terapii
70 zł
Opinie wystawiane po cyklu spotkań diagnostycznych
100 zł
Badanie psychologiczno-pedagogiczne (Badanie pod kątem dysleksji, dysleksji, dysortografii, dysgrafii – badania i wydanie opinii)
550-600 zł
Badanie pedagogiczne (Badanie pod kątem ryzyka dysleksji, dysleksji, dysortografii, dysgrafii (badania i wydanie opinii)
300 zł
Opinie o gotowości szkolnej (lub o potrzebie odroczenia)
300 zł

                     

 

*Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa Kodeksu Cywilnego

 4

Przewiń do góry