CENNIK

Terapie indywidualne

Integracja Sensoryczna 110zł/45 min
Integracja Bilateralna 100 zł/45 min
Terapia funkcji wzrokowych 100zł/45 min
Terapia ręki 105 zł/45 min
Terapia behawioralna 130 zł/45 min
Terapia pedagogiczna / zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 95 zł/45 min
Wypożyczenie BrainBoy’a do domu 55 zł/tydzień
Terapia psychologiczna
 115zł/45 min
Rehabilitacja dzieci i dorosłych metodami PNF, NDT-Bobath, inne
 110zł/45 min
Rehabilitacja niemowląt NDT-Bobath
 120zł/45 min
Psychoterapia (spotkania regularne)
 130zł/50 min
Terapia logopedyczna 100 zł/ 45 min, 55zł/25 min
Terapia neurologopedyczna 120 zł/ 45 min
Terapia taktylna 100zł/45min

Terapie grupowe

Trening mnemotechniczny 45 zł / 90 min
Terapia rodzinna 220 zł/ 75 min
Terapia par 150 zł/75 min
Trening Umiejętności Społecznych 65/50min
Trening Pewności – grupa dla dzieci nieśmiałych 65 zł/50 min

Diagnozy i konsultacje

Diagnoza Integracji sensorycznej (SI) – (2-3 spotkania + omówienie)   350 zł
Rediagnoza Integracji sensorycznej (2 spotkania)   200 zł
Konsultacja psychologiczna (Wywiad z rodzicem, psychoedukacja) 150zł/75 min
Konsultacja pedagogiczna 150zł/75 min
Konsultacja fizjoterapeutyczna (badanie + indywidualizowane ćwiczenia do domu ) 120zł/60 min
Konsultacja neurologopedyczna 150zł/75 min
Diagnoza funkcji wzrokowych + pisemna opinia 160zł
Badanie ilorazu inteligencji testem Stanford-Binet V (2 spotkania + omówienie)   360 zł
Diagnoza logopedyczna- (1-2 spotkania + przygotowanie opinii) 155-245 zł
Diagnoza neurologopedyczna- (1-2 spotkania + przygotowanie opinii) 165-255 zł
Badanie testem PEP-R (3 spotkania + omówienie z rodzicami + opinia):   400 zł
Przygotowanie planu terapii po badaniu PEP-R   100 zł
Badanie i diagnoza Neuroflow z opisem 270zł
Opłaty za każdy etap terapii wnoszą rodzice bezpośrednio na konto administratora platformy APD Medical
Badanie i diagnoza słuchowa wg metody Johansena:
– pierwsze, pełne badanie, ok. 2 godzin +opis przetwarzania słuchowego   270 zł
– badania po kolejnych etapach terapii – 130zł
– koszt indywidualizowanej płyty terapeutycznej 200zł
Opinie dotyczące funkcjonowania dziecka, przebiegu terapii
70 zł
Opinie wystawiane po cyklu spotkań diagnostycznych
100 zł
Badanie psychologiczno-pedagogiczne (Badanie pod kątem dysleksji, dysleksji, dysortografii, dysgrafii – badania i wydanie opinii)
530-580 zł
Badanie pedagogiczne (Badanie pod kątem ryzyka dysleksji, dysleksji, dysortografii, dysgrafii (badania i wydanie opinii)
280 zł
Opinie o gotowości szkolnej (lub o potrzebie odroczenia)
280 zł

                     

 

*Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa Kodeksu Cywilnego

 

Przewiń do góry