CENNIK

Terapie indywidualne

Integracja Sensoryczna
120 zł/45 min
Integracja Bilateralna
100 zł/45 min
Terapia funkcji wzrokowych
100 zł/45 min
Terapia ręki
115 zł/45 min
Terapia behawioralna
140 zł/45 min
Terapia pedagogiczna / zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
110 zł/45 min
Wypożyczenie BrainBoy’a do domu
80 zł/tydzień
Terapia psychologiczna
 130 zł/45 min
Rehabilitacja dzieci i dorosłych metodami PNF, NDT-Bobath, inne
 120 zł/45 min
Rehabilitacja niemowląt NDT-Bobath
 125 zł/45 min
Psychoterapia
 150 zł/45 min
Terapia logopedyczna
110 zł/ 45 min, 55 zł/25 min
Terapia neurologopedyczna
130 zł/ 45 min
Terapia taktylna
110 zł/45 min
Terapie grupowe
Trening mnemotechniczny
60 zł / 90 min
Terapia rodzinna
230 zł/ 75 min
Terapia par
230 zł/75 min
Trening Umiejętności Społecznych
70 zł /50 min
Trening Pewności – grupa dla dzieci nieśmiałych
70 zł/50 min
Diagnozy i konsultacje
Diagnoza Integracji sensorycznej (SI) – (2-3 spotkania + omówienie)
  390 zł
   
Konsultacja psychologiczna (wywiad z rodzicem, psychoedukacja)
160 zł/75 min
Konsultacja pedagogiczna
160 zł/75 min
Konsultacja fizjoterapeutyczna (badanie + indywidualizowane ćwiczenia do domu )
130 zł/60 min
Konsultacja neurologopedyczna
150 zł/75 min
Diagnoza funkcji wzrokowych + pisemna opinia
160 zł
Badanie ilorazu inteligencji testem Stanford-Binet V (2 spotkania + omówienie)
  370 zł
Diagnoza logopedyczna – (1-2 spotkania + przygotowanie opinii)
180-280 zł
Diagnoza neurologopedyczna – (1-2 spotkania + przygotowanie opinii)
200-300 zł
Badanie testem PEP-R (3 spotkania + omówienie z rodzicami + opinia):
  420 zł
Przygotowanie planu terapii po badaniu PEP-R
  100 zł
Badanie i diagnoza Neuroflow z opisem/badanie kontrolne
290 zł/ 200 zł
Opłaty za każdy etap terapii wnoszą rodzice bezpośrednio na konto administratora platformy APD Medical
Badanie i diagnoza słuchowa wg metody Johansena:
– pierwsze, pełne badanie, ok. 2 godzin +opis przetwarzania słuchowego
  290 zł
– badania po kolejnych etapach terapii –
150 zł
– koszt indywidualizowanej płyty terapeutycznej
200 zł
Opinie dotyczące funkcjonowania dziecka, przebiegu terapii
80 zł
Opinie wystawiane po cyklu spotkań diagnostycznych
110 zł
Badanie psychologiczno-pedagogiczne (Badanie pod kątem dysleksji, dysleksji, dysortografii, dysgrafii – badania i wydanie opinii)
600 zł
Badanie pedagogiczne (Badanie pod kątem ryzyka dysleksji, dysleksji, dysortografii, dysgrafii (badania i wydanie opinii)
350 zł
Opinie o gotowości szkolnej (lub o potrzebie odroczenia)
350 zł
                     
 
*Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa Kodeksu Cywilnego
 

Przewiń do góry