CENNIK

Terapie indywidualne
Integracja Sensoryczna
150 zł/45 min
Integracja Odruchów wg Masgutovej
160 zł/45 min
Integracja Bilateralna
150 zł/45 min
Terapia Instrumental Enrichment
150 zł/45min 
Terapia ręki
150 zł/45 min
Terapia pedagogiczna / zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
150 zł/45 min
Wypożyczenie BrainBoy’a do domu
100 zł/tydzień
Terapia psychologiczna dzieci (do 12 r. ż.)
 180 zł/45 min
Rehabilitacja dzieci
 160 zł/45 min
   
Psychoterapia, terapia psychologiczna młodzieży (od 12 r.ż. )  i dorosłych
 190 zł/45 min
Zdalna psychoterapia, terapia psychologiczna młodzieży (od 12 r.ż. )  i dorosłych
 190 zł/45 min
Terapia logopedyczna
150 zł/45 min, 75 zł/25 min
Terapia neurologopedyczna
170 zł/45 min
100 zł/30 minut
Terapia taktylna
140 zł/30 min
Terapie grupowe
 
 
Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia trwają 2 semestry, ok.30 spotkań)
95 zł /45 min
(płatność za semestr z góry)
Trening Pewności – grupa dla dzieci nieśmiałych
95 zł/45min
Diagnozy i konsultacje
Diagnoza Integracji sensorycznej (SI) – (2 spotkania + omówienie +przygotowanie opisu)
 480 zł
Badanie testem ADOS-2 700 zł 
Konsultacja psychologiczna – wywiad z rodzicem 
220 zł/60 min
Konsultacja pedagogiczna
220 zł/75 min
Konsultacja fizjoterapeutyczna (badanie + indywidualizowane ćwiczenia do domu)
210-260 zł/60 min
Konsultacja neurologopedyczna
230 zł/75 min
Test Moxo 
260zł/ok.45 minut
Konsultacja psychiatry dzięciecego 
460zł
Badanie ilorazu inteligencji testem Stanford-Binet V (1 spotkanie 2h+ omówienie)
470 zł
Diagnoza pod kątem dyskalkulii, trudności w nauce matematyki (od IV klasy)
  370 zł
Badanie psychologiczno-pedagogiczne (Badanie pod kątem dysleksji, dysortografii, dysgrafii – badanie i wydanie opinii)
850 zł
Badanie pedagogiczne (Badanie pod kątem ryzyka dysleksji, dysortografii, dysgrafii – badanie i wydanie opinii)
400 zł
Badanie gotowości szkolnej (lub o potrzebie odroczenia)
400 zł
Badanie pod kątem wydania zgody na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko + opinia
270 zł
Badanie i diagnoza Neuroflow z opisem/badanie kontrolne
320 zł/200 zł
Opłaty za każdy etap terapii wnoszą rodzice bezpośrednio na konto administratora platformy APD Medical
Badanie i diagnoza słuchowa wg metody Johansena:
– pierwsze, pełne badanie, ok. 2 godzin +opis przetwarzania słuchowego
  320 zł
– badania po kolejnych etapach terapii –
170 zł
– koszt indywidualizowanej płyty terapeutycznej lub dostępu online 
250 zł/260 zł
Opinie dotyczące funkcjonowania dziecka, przebiegu terapii
160 zł
Opinie wystawiane po cyklu spotkań diagnostycznych
160 zł
*Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa Kodeksu Cywilneg5