CENNIK

Terapie indywidualne
Integracja Sensoryczna
140 zł/45 min
Integracja Odruchów wg Masgutovej
150 zł/45 min
Integracja Bilateralna
140 zł/45 min
Terapia Instrumental Enrichment
145 zł/45min 
Terapia ręki
140 zł/45 min
Terapia pedagogiczna / zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
140 zł/45 min
Wypożyczenie BrainBoy’a do domu
100 zł/tydzień
Terapia psychologiczna dzieci (do 12 r. ż.)
 160 zł/45 min
Rehabilitacja dzieci
 150 zł/45 min
Rehabilitacja niemowląt NDT-Bobath
 160 zł/45 min
Psychoterapia, terapia psychologiczna młodzieży (od 12 r.ż. )  i dorosłych
 180 zł/45 min
Terapia logopedyczna
140 zł/45 min, 70 zł/25 min
Terapia neurologopedyczna
160 zł/45 min
90 zł/30 minut
Terapia taktylna
140 zł/30 min
Terapie grupowe
Trening mnemotechniczny
80 zł /90 min
Terapia rodzinna
280 zł/75 min
Terapia par
280 zł/75 min
Trening Umiejętności Społecznych
80 zł /45 min
Trening Pewności – grupa dla dzieci nieśmiałych
80 zł/45min
Diagnozy i konsultacje
Diagnoza Integracji sensorycznej (SI) – (2 spotkania + omówienie +przygotowanie opisu)
 460 zł
Badanie testem ADOS-2 650 zł 
Konsultacja psychologiczna – wywiad z rodzicem 
200 zł/60 min
Konsultacja pedagogiczna
200 zł/75 min
Konsultacja fizjoterapeutyczna (badanie + indywidualizowane ćwiczenia do domu )
200-250 zł/60 min
Konsultacja neurologopedyczna
220 zł/75 min
Test Moxo 
250zł/ok.45 minut
Badanie ilorazu inteligencji testem Stanford-Binet V (2 spotkania + omówienie)
450 zł
Diagnoza pod kątem dyskalkulii, trudności w nauce matematyki (od IV klasy)
  360 zł
Badanie psychologiczno-pedagogiczne (Badanie pod kątem dysleksji, dysortografii, dysgrafii – badanie i wydanie opinii)
800 zł
Badanie pedagogiczne (Badanie pod kątem ryzyka dysleksji, dysortografii, dysgrafii – badanie i wydanie opinii)
380 zł
Badanie gotowości szkolnej (lub o potrzebie odroczenia)
380 zł
Badanie pod kątem wydania zgody na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko
250 zł
Badanie i diagnoza Neuroflow z opisem/badanie kontrolne
300 zł/250 zł
Opłaty za każdy etap terapii wnoszą rodzice bezpośrednio na konto administratora platformy APD Medical
Badanie i diagnoza słuchowa wg metody Johansena:
– pierwsze, pełne badanie, ok. 2 godzin +opis przetwarzania słuchowego
  300 zł
– badania po kolejnych etapach terapii –
160 zł
– koszt indywidualizowanej płyty terapeutycznej lub dostępu online 
250 zł/260 zł
Opinie dotyczące funkcjonowania dziecka, przebiegu terapii
150 zł
Opinie wystawiane po cyklu spotkań diagnostycznych
150 zł
*Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa Kodeksu Cywilnego
Przewiń do góry