TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening Umiejętności Społecznych jest terapią grupową mającą na celu poprawę funkcjonowania wśród innych ludzi. Główne cele terapii to:
• kształtowanie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
• wyposażanie w pożądane umiejętności wykonawcze,
• zmiana doświadczeń oraz przeżyć związanych z byciem w różnych sytuacjach społecznych,
• zmniejszenie doświadczanego napięcia poprzez zwiększanie samoświadomości,
• wzmacnianie samooceny.
Zajęcia realizowane są w oparciu o zasady procesu grupowego. Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności:
• inicjowania i właściwego prowadzenia rozmowy,
• dyskutowania,
• wyrażania krytyk w akceptowalny sposób oraz właściwego reagowania na krytykę,
• rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych swoich i innych
• radzenia sobie z różnymi uczuciami, zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi,
• radzenia sobie z porażką,
• słuchania innych ludzi,
• zadawania pytań,
• skutecznego odmawiania,
• efektywnej pracy w grupie,
• rozwiązywania konfliktów.
Ponadto uczestnictwo w zajęciach daje możliwość:
• przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej,
• korygowania oraz pohamowania spontanicznych, często nieadekwatnych, reakcji,
• zwiększenia umiejętności koncentracji uwagi,
• przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego.
Cele zajęć realizowane są poprzez:
• ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji,
• możliwość uzyskania informacji zwrotnej w różnej formie, od trenera, ale też od innych uczestników treningu,
• generalizację ćwiczonych umiejętności (przeniesienie nabytych umiejętności na różne sytuacje).
Adresaci zajęć:
• dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD, mutyzmem,
• dzieci nieśmiałe, wycofane, reagujące lękiem.
Organizacja zajęć:
• grupy czteroosobowe dla osób od 4 do 18 lat,
• zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut,
• w uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość dołączenia do niektórych grup w ciągu roku

Chętne dzieci i młodzież zapraszamy na spotkania z prowadzącymi zajęcia na podstawie, których dzieci są kwalifikowane do odpowiednich grup.

run-1321278_1280

Zapisy na terapie:
Centrum Rozwoju ORTOSENSIS
ul. Okólna 43, Marki
tel. 503 322 500