Rehabilitacja Metodą Therasuit

 

Metoda Therasuit

Metoda Therasuit służy przede wszystkim rehabilitacji dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, zaburzeń neurologicznych, genetycznych.

Jest to zindywidualizowany, intensywny program ćwiczeń, mający na celu rozwój siły i funkcji, czyli niezależności w wykonywaniu codziennych czynności takich jak chodzenie, czworakowanie czy samoobsługa.

W terapii wykorzystuje się kostium rehabilitacyjny TheraSuit oraz Uniwersalny Gabinet Leczniczy UGUL. Jednym z filarów metody jest teoria rozwoju i treningu siły oraz powysiłkowych zmian fizjologicznych i morfo-funkcyjnych. Specjalnie stworzony program pozwala na poprawę negatywnych wzorców u chorego dziecka oraz przyspieszenie rozwoju motorycznego.

Podstawowe cele w terapii:

 • zwiększenie zakresu ruchowego pacjenta
 • zwiększenie siły i wytrzymałości
 • normalizacja tonu mięśniowego dziecka
 • zwiększenie kontroli nad wzmocnionymi mięśniami, co pomaga dziecku w osiągnięciu niezależności ruchowej

Ćwiczenia w kostiumie rehabilitacyjnym Therasuit służą:

 • redukcji patologicznych odruchów
 • korekcji prawidłowego ustawienia elementów ciała
 • polepszeniu propriocepcji
 • stymulacji dotykowej i sensorycznej
 • obciążaniu ciała dziecka siłami podobnymi do sił grawitacji
 • stymulacji mózgu i polepszeniu pracy Centralnego Układu Nerwowego
 • przywróceniu prawidłowej postawy oraz wzoru ruchowego
 • zwiększeniu niezależności w chodzeniu, siedzeniu, czworakowaniu

 

Rehabilitacja w kostiumie TheraSuit jest przeznaczona dla:

 • dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • pacjentów z udarami mózgowymi
 • dzieci z opóźnionym rozwojem motorycznym
 • dzieci z urazami rdzenia kręgowego
 • pacjentów z przepukliną rdzeniowo-oponową
 • pacjentów z chorobami układu nerwowo-mięśniowego

Kombinezon Therasuit

TheraSuit jest miękką, proprioceptywną, dynamiczną ortezą, która składa się z: czapeczki, spodenek, kamizelki, nakolanników oraz butów ze specjalnymi przyłączami.
Wszystkie części są ze sobą połączone systemem elastycznych konektorów.
TheraSuit jest kombinezonem,  który został stworzony do pracy według intensywnego programu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Rehabilitacja w kombinezonie Therasuit - Piotruś Marki k/Warszawy

 

Typowa Intensywna sesja ćwiczeń

3 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu, przez okres 2-3 tygodni.
1 tydzień:

 • zmniejszenie lub zwiększenie tonu mięśniowego
 • redukcja patologicznych wzorców ruchowych
 • ogólne wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych

2 tydzień:

 • wzmacnianie siły specyficznych grup mięśniowych odpowiedzialnych za określone funkcje ruchowe

3 tydzień

 • wykorzystanie uzyskanego przyrostu siły do polepszenia funkcji ruchowych dziecka

 

 

Twórca Kostiumu

Richard i Izabela Kościelny
Oboje są magistrami Rehabilitacji  Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Są rodzicami dwóch córek: mającej MPD Kai i młodszej Mai.
W 2002 roku Richard i Izabela stworzyli firmę Therasuit LLC, w której produkowane są kostiumy rehabilitacyjne, kabiny lecznicze UGUL, inny sprzęt rehabilitacyjny.
Prowadzą też treningi  dla rodziców oraz terapeutów.
Więcej informacji na stronie www.therasuitmethod.com