DIAGNOZA TESTAMI
PSYCHOLOGICZNYMI

Dobór testów zależy od indywidualnych potrzeb. Możliwa jest m.in. diagnoza w zakresie:
• Inteligencji (badanie testem Stanford-Binet V)
• Osobowości
• Temperamentu
• Zainteresowań Zawodowych