Integracja sensoryczna

Każdy z nas odbiera świat poprzez zmysły. Do mózgu docierają z nich tysiące informacji, które muszą być odpowiednio rozpoznane, zinterpretowane, powiązane i ułożone tak, by mogły być wykorzystane w celowym działaniu. Dokonuje się to poprzez proces zwany Integracją Sensoryczną.
Zdolność do organizowania informacji płynących ze zmysłów jest u wielu dzieci zakłócona. Rezultatem są problemy w zachowaniu, koncentracji, trudności szkolne i w zakresie rozwoju ruchowego.

Dysfunkcje te często spotykamy u dzieci, które właściwie wyglądają na prawidłowo rozwinięte, jednak mają trudności z czytaniem czy pisaniem, mają problemy z koncentracją, u dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, niezgrabnych ruchowo czy nadruchliwych. Spotykamy je również u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem ADHD, upośledzeniem umysłowym. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą być obserwowane już u niemowląt i małych 2-3 letnich dzieci.

Terapia jest prowadzona w specjalnie do tego wyposażonych salach. Ćwiczenia, opierające się na wiedzy o rozwoju dziecka, polegają na dostarczaniu stymulacji do odpowiednich zmysłów. Podczas terapii poprawia się zdolność do odpowiedniej interpretacji otrzymywanych informacji zmysłowych i właściwych odpowiedzi na bodźce zmysłowe.

Można podejrzewać zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci, które:

  • mają trudności z koncentracją uwagi
  • robią wrażenie niezgrabnych ruchowo
  • mają trudności z pisaniem, rysowaniem czy wycinaniem
  • mają problemy z czytaniem, dzieleniem wyrazów na sylaby i głoski
  • nie lubią się ubierać, przytulać, czesać
  • mają problemy z uczeniem się, rozumieniem poleceń
  • są nadpobudliwe, agresywne lub też  zahamowane, wycofujące się
  • mają zaburzenia rozwoju mowy

Zapisy na terapie:
Centrum Rozwoju ORTOSENSIS
ul. Okólna 43, Marki
tel. 503 322 500