Nasz Zespół

Maria Kwiatkowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ortosensis, pedagog, terapeuta Instrumental Enrichment, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta metody Warankego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IJAS) Johansena i Neuroflow, terapeuta ręki; absolwentka Pedagogiki WSRP w Siedlcach , Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Podyplomowej Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD i Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; absolwentka podyplomowych studiów "Zarządzanie oświatą" na UKSW w Warszawie.
Prywatnie żona i mama trójki dzieci: Martusi, Piotrusia i Zuzi.
Ukończyła następujące szkolenia:​
„Naturalna nauka języka”
„Poznaj temperament swój i swojego wychowanka”
„Aktywizujące metody i techniki nauczania”
„Techniki szybkiego czytania, zapamiętywania i notowania”
„Warsztaty plastyczne”
„Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia”
„Jak mówić, żeby nas dzieci słuchały”,
„Jak słuchać, żeby do nas dzieci mówiły” wg. metody E. Faber i A. Mazlish I i II część”
„Terapia ręki I i II stopień”
"Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS).
Indywidualny program treningu słuchowego"
"Terapia taktylna"
"Grafomotoryka"
"Terapia Nadwrażliwości Słuchowej"
"Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow"
Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
Szkolenie Kwalifikacyjne IE- Instrumental Enrichment

Anna Lipińska-Korzeniowska

terapeuta SI, fizjoterapeuta; terapeuta PNF absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: Fizjoterapia
Doświadczenie zawodowe:

Praktyki w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji
"Zabajka " w Stawnicy
Wolontariat:
11 turnusów rehabilitacyjnych w Centrum
Hipoterapii i Rehabilitacji "Zabajka" w Stawnicy - prowadzenie kinezyterapii i organizowanie czasu wolnego podopiecznych
Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Titum" w Rzeszowie - praca z pacjentami na terapii zajęciowej
Centrum Intensywnej Terapii "Olinek" w Warszawie - uczestnictwo w kinezyterapii, praca z kombinezonami Therasuit

Szkolenia, kursy:

PNF Podstawowy
PNF Rozwijający
PNF w Pediatrii
PNF w skoliozach ,
Praca z kombinezonami Therasuit
Szkolenie z zakresu ergonomii pracy, rehabilitacji po udarach, po urazie rdzenia kręgowego, rehabilitacji wad postawy oraz pracy z dziećmi
Taping rehabilitacyjny
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych
niemowląt od 0-12 miesięcy
Terapia ręki I i II stopień
Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopień
Wady postawy u dziecka wieku przedszkolnym w odniesieniu do zaburzeń w rozwoju sensomotorycznym Ocena i badanie postawy dziecka.
Wpływ postawy z uwzględnieniem rozwoju sensomotorycznego Podstawy terapii . Program domowy oraz przykładowe ćwiczenia

Marzena Woźniak

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
Jestem magistrem psychologii, specjalizacja psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej, magistrem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja pomoc społeczno-terapeutyczna oraz absolwentką Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi, jak i z dziećmi. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam: na oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w terapeutycznych placówkach niepublicznych, a także podczas pracy w charakterze nauczyciela terapeuty w kilku przedszkolach integracyjnych. Chcąc lepiej rozumieć potrzeby dzieci, szczególnie tych z autyzmem, zdecydowałam się na ukończenie Kursu Integracji Sensorycznej I i II stopnia oraz następujących szkoleń:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Podstawowe zagadnienia z diagnozy i terapii autyzmu oraz zespołu Aspergera
Autyzm, zespół Aspergera.
Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne
Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem testu PEP-R
Autyzm – podstawowe zagadnienia diagnozy i terapii dzieci z autyzmem
Metody terapii osób z autyzmem
Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem
Zaburzenia sensoryczne w praktyce „Po drugiej stronie lustra”
Sekwencja stymulacyjna – wprowadzenie do metod stymulacyjnych
Zasady pracy z osobami z autyzmem
Zasady konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych
Sytuacja prawna i psychologiczna dziecka krzywdzonego
Formy pomocy dziecku i rodzinie
Zasady podejmowania interwencji psychologicznej i obsługi telefonu zaufania oraz pomocy korespondencyjnej
Kurs Pierwszej Pomocy Pediatrycznej

Pracując z dziećmi, zarówno jako psycholog, czy też terapeuta SI, staram się myśleć perspektywicznie – tak, aby poprzez dobrą zabawę „tu i teraz” budować fundamenty lepszej przyszłości.

Jacek Pasternak

Logopeda, pedagog specjalny
Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski (Logopedia Ogólna Kliniczna),
Akademia Pedagogiki Specjalnej (Pedagogika Specjalna, Logopedia)
Studium Aktorskie LART w Krakowie

Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach edukacyjnych, specjalistycznych poradniach terapeutycznych, a także w szpitalach na terenie Warszawy i okolic. Zajmuje się terapią dzieci i osób dorosłych, zmagającymi się między innymi z:

zaburzeniami artykulacji,
zaburzeniami komunikacji wynikającymi z ASD (Spektrum Autyzmu),
zaburzeniami płynności mówienia (jąkanie),
opóźnionym rozwojem mowy,
neurogennymi zaburzeniami mowy (afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego),
zaburzeniami mowy wynikającymi z przyczyn anatomicznych (rozszczepy wargi i podniebienia, laryngektomia),
zaburzeniami czytania i pisania (dysleksja).

Terapię zaburzeń językowo-komunikacyjnych opiera przede wszystkim na indywidualnym podejściu do pacjenta i wspieraniu jego mocnych stron. Stara się aktywnie angażować w terapię logopedyczną rodziców dzieci z zaburzeniami mowy, nierzadko organizując dla nich wykłady dot. profilaktyki logopedycznej od poczęcia. Wykształcenie aktorskie, występy w polskich produkcjach fabularnych i komercyjnych, prowadzenie konferencji i imprez (również dla dzieci) oraz warsztatów i szkoleń, dotyczących głosu i komunikacji, przekłada na pomoc osobom, które chcą:

poprawić emisję głosu,
zwiększyć skuteczność komunikacji,
nauczyć się zasad prawidłowego tworzenia głosu i jego higieny,
poprawić wyrazistość wypowiedzi (w tym akcentu i intonacji),
nauczyć się sztuki wystąpień publicznych.

Marta Gromek

Psycholog dziecięcy
Jestem absolwentką psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie ukończyłam roczny staż w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Ośrodku Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, w którym byłam wieloletnim wolontariuszem. Pracowałam w domu dziecka, szkole podstawowej, przedszkolu. Ukończyłam szkolenie w zakresie terapii poznawczo behawioralnej, metody Kids Skills, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne SWPS.  W Poradni Ortosensis konsultuję rodziców, prowadzę terapię psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz  prowadzę TUS. Diagnozuję dzieci pod kątem gotowości szkolnej, trudności w nauce, badam inteligencję. Pracuję głównie z dziećmi mającymi trudności emocjonalne, nieradzących sobie z narastającą złością, smutkiem, agresją, dziećmi nieśmiałymi i wycofanymi, w konfliktach okołorozwodowych, z dziećmi, które potrzebują stymulacji ogólnorozwojowej. W swojej pracy staram się łączyć psychoedukację i zabawę, dostosowując formę i przekaz do wieku dziecka, tak aby z chęcią uczestniczyło w spotkaniach i ze spektrum autyzmu, Genogram – klucz do zrozumienia rodziny, Test Tematycznej.

Karolina Skerczyńska

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Szkolę się na psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Crescentia. W trakcie studiów, brałam udział w programie międzynarodowej wymiany studentów w Maladze, gdzie studiowałam psychologię w języku hiszpańskim. W 2020r. pracowałam na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Konstantynowie, gdzie diagnozowałam i sporządzałam opinię psychologiczną uczestnika. Prowadziłam spotkania indywidualne i grupowe oraz organizowałam warsztaty integracyjne. Od października 2020r. odbywam staż w Kryzysowym Telefonie Zaufania 116123 dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, gdzie udzielam pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności czy chronicznego stresu. Od grudnia 2020r. pracuję jako psycholog w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim w Ośrodku Terapeutycznym „Bez Masek”.

Ukończyłam również Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie na kierunku Mechanika I Budowa Maszyn o specjalizacji pilotaż samolotowy. Posiadam licencję pilota zawodowego. Od lat dziecięcych fascynuję się psychologią jak i lotnictwem. Staram się łączyć obie pasje.

W swojej pracy kieruje się wiedzą, doświadczeniem oraz intuicją. Pracuje z ciałem i umysłem korzystając z wizualizacji, relaksacji oraz innych narzędzi terapeutycznych. Głęboko wierzę, że klient jest ekspertem od samego siebie.

Karolina Karaszewska

Psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki,
Ukończyłam studia magisterskie na wydziale psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu oraz studia podyplomowe z diagnozy i terapii integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Wojewódzkim Szpitalu na oddziale psychiatrii w ramach stażu z postępowania z pacjentem. W świetlicy socjoterapeutycznej w ramach stażu socjoterapia i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz w gabinecie psychologa szkolnego w szkole podstawowej. Praca z dziećmi jest tym co sprawia mi ogromną radość. Stale pogłębiam swoją wiedzę i możliwości terapeutyczne poprzez szkolenia i webinary, ale największe doświadczenie zdobywam jako mama dwójki cudownych dzieciaków Kamili i Kuby. Ukończone kursy/szkolenia/webinary Terapia Neuro Taktylna poziom I - Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego dr S. Masgutowej Terapia ręki w integracji sensorycznej Diagnosta skali inteligencji Stanford Binet 5 Rozwój procesów integracji sensoryczno – motorycznej niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa - wskazania do usprawniania oraz zabawy terapeutyczne Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z autyzmem Wysoko wrażliwe dzieci w grupie przedszkolnej i szkolnej ABC autyzmu Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży Spektrum autyzmu u dzieci. Wczesna diagnoza i wsparcie Zajrzeć do wnętrza mózgu – neuronauka w badaniach rozwojowych Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami rozwoju z perspektywy integracji sensorycznej Ćwiczenia wyciszające w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym Obserwacja diagnostyczna dziecka. Niepokojące objawy rozwojowe wieku przedszkolnego i szkolnego. Grafomotoryka. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym Praca z dzieckiem przestymulowanym i przeciążonym sensorycznie Sensoplastyka- trener 1 stopnia Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej

Magdalena Kliś

Mgr fizjoterapii / terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prywatnie mama nadpobudliwego Szczepana 

Ukończone Kursy i szkolenia:

 •  MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych poziom I i II
 • Terapia neurotaktylna dr Swietłany Masgutowej
 • Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej I° i II°
 •  Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej Brian Mulligan’s Concept A, B i C
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF wg standardów IPNFA
 • Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego
 • Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń systemu powięziowego
 • Kinesiology Taping
 • Kinesiology Taping w ciąży i połogu
 • Bobath – elementy metody w neurorozwojowej diagnostyce i terapii niemowląt i dzieci w okresie
 • wczesnodziecięcym
 • Ocena funkcjonalna niemowląt z elementami terapii w oparciu o wzorce ruchowe
 • Kurs Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Eliza Trojanowska

Neurologopeda, terapeuta JIAS i Neuroflow ATS, terapeuta miofunkcjonalny
Absolwentka wydziału neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz logopedii na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej, realizuje obecnie specjalizację neurologopedia dzieci i osób dorosłych. Zwolenniczka holistycznego podejścia w terapii dzieci, dlatego też ceni współpracę z innymi specjalistami i rodzicami w celu jak najlepszej realizacji postawionych założeń terapeutycznych.

Najważniejsze ukończone szkolenia i kursy:

- Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii podejście Esther de Ru - M. Brychcy
- Terapia metodą biofeedback poziom I
- Szkolenie w zakresie prowadzenia treningu słuchowego Neuroflow ATS
- Staw skroniowo żuchwowy w praktyce logopedycznej - K. Bieniek
- Masaż logopedyczny - podejście całościowe/z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych/ - K. Francuz - Matwiejczyk
- Ocena funkcjonalna traktu ustno - twarzowego. Mioterapia podejście autorskie - E. Mendala - Kwoczek
- Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne - A. Gładowicz - Bojarska
- Certyfikat KOLD/Karty Oceny Logopedycznej Dziecka/ - Komlogo
- Certyfikat KOGS/Karty Oceny Gotowości Szkolnej/ - Komlogo
- Diagnoza i terapia miofunkcjonalna - A. Rosińska
- Terapia dziecka z wadą słuchu - R. Bronisz
- Certyfikat KOSF/Karty Oceny Słuchu Fonematycznego/ - Komlogo
- Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych - prof. M. Korendo
- Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem - J. Pałasz
- Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne - A. Kaczyńska
- Seplenienie międzyzębowe, boczne - B. Nedwidek
- Diagnoza skróconych wędzidełek w aspekcie logopedycznym - dr. M. Rządzka
- MFT 9-99 sTArs - Terapia miofunkcjonalna wg. A. Kittel
- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji - dr. Z. Orłowska - Popek
- Stymulacja mechanizmów lewopółkólowych - zasady ćwiczeń wspierających budowanie systemu językowego - prof. M. Korendo
- Praca z dzieckiem autystycznym, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - Warsztat praktyczny - A. Bala
- Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi - Warsztat praktyczny - A. Bala
- Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania - Metoda Krakowska
- Szkolenie w zakresie prowadzenia treningu słuchowego metodą Johansena IAS - uzyskany tytuł Providera JIAS
- Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - uzyskany tytuł Terapeuty Ręki - K. Gromelska
- Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii - Kinesjotaping medyczny - E. Wojewoda

Milena Piwnik

Neurologopeda
Jestem terapeutą miofunkcjonalnym. Specjalizuję się w pracy z opóźnionym rozwojem mowy, pracą z dziećmi z ASD, afazją oraz terapią dyslali.

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Polonistyki, zostając Filologiem Polskim ze specjalizacją logopedyczną. Jako mama postanowiłam spełnić swoje marzenie i podyplomowo ukończyłam studia na kierunku Pedagogiki wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej. Od 4 lat łączę ze sobą pracę i bycie mamą dwójki dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Jestem pedagogiem i logopedą z zamiłowania. W mojej pracy cenię sobie otwartość, szczerość oraz relacje oparte na bliskości i zaufaniu.

Każde dziecko jest dla mnie wyjątkowe i do każdego podchodzę indywidualnie.

Obecnie jestem w trakcie poszerzania swojej wiedzy na kolejnych studiach podyplomowych na wydziale Neurologopedii. Posiadam także certyfikat Terapeuty Ręki.

Najważniejsze ukończone kursy i certyfikaty:

- Logorytmika - metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka
- Certyfikat z warsztatów pt. "Opóźniony Rozwój Mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne"
- Certyfikat "Terapia ręki" - Procentrum
- "Terapia miofunkcjonalna" - Certyfikat akredytowany
- "Afazja - terapia: Praca z małym dzieckiem ze zdiagnozowanym niedokształceniem mowy o typie afazji dziecięcej" - certyfikat MEN
- "Ankyloglosja - diagnoza i terapia przed i po zabiegu"
- "Zgryz głęboki - oddziaływania logopedyczne"
- "Odruchy pierwotne z obszaru ustno - twarzowego - postępowanie logopedyczne"
- "Praca manualna w terapii karmienia"

Lidia Dąbrowska

Logopeda

Anna Wasilewska

Neurologopeda
Absolwentka dwóch kierunków na wydziale Nauk Pedagogicznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie ukończyła trzyletnie stacjonarne studia licencjackie na kierunku pedagogika, ze specjalnością wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna; a także, równolegle trzyletnie studia licencjackie, również w trybie dziennym, na kierunku pedagogika specjalna, ze specjalnością logopedia oraz surdopedagogika. Następnie, po ukończeniu studiów II stopnia, na tej samej uczelni, otrzymała tytuł magistra logopedii. Aby poszerzyć swój warsztat zawodowy, w 2017 r. ukończyła także studia podyplomowe na kierunku neurologopedia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Potrzebną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zdobywa dodatkowo na certyfikowanych szkoleniach zawodowych. Poniżej wybrane z nich:
- Terapia miofunkcjonalna
- Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii
- Masaż logopedyczny w praktyce logopedycznej
- Ankyloglosja praktycznie - stymulacja przed i po zabiegu
- Gryzienie i żucie - czyli jak usprawnić funkcje związane z jedzeniem
- Wykorzystanie techniki tapingu w terapii logopedycznej
- Afazja - praca z małym dzieckiem ze zdiagnozowanym niedokształceniem mowy o typie afazji dziecięcej
- Skuteczne metody terapii rotacyzmu z elementami terapii miofunkcjonalnej

Doświadczenie zawodowe nabyła podczas prowadzenia:
- Terapii prywatnych z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym
- Pracy w przedszkolach terapeutycznych z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi - głównie w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołami genetycznymi
- W poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. Terapia poprzedzona jest zawsze szczegółowym wywiadem, a metody i formy pracy dostosowane do potrzeb ale i możliwości dziecka.

Sylwia Nazarczuk

Pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej
Ukończyłam studia magisterskie w Pedagogium - Wyższej Szkole Nauk Społecznych na kierunku Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Akademii Pedagogiki Specjalnej, studia podyplomowe z diagnozy i terapii integracji sensorycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz szkolenie I stopnia z terapii ręki w Acentrum. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach, a także w trakcie praktyk studenckich w szkołach, w klasach 1-3 oraz w świetlicach środowiskowych i ośrodkach socjoterapii.

Ukończone kursy/webinary:
- Podstawa to podstawa
- Autyzm w przedszkolu
- Jak ugryźć wybiórczość pokarmową
- Dieta sensoryczna - wspieranie rozwoju pacjenta z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
- Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u osób z autystycznym spektrum zaburzeń
- Pierwsza pomoc

Łukasz Skrobek

Logopeda, trener wokalny, śpiewak
Prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną, miofunkcjonalną (m.in opóźniony rozwój mowy, Dyslalie, Zespół Aspergera, Spektrum Autyzmu, trudności z wymową). Interesuję się rozwojem mowy i języka u dzieci bilingwalnych. Prowadzę również trening i terapię emisji głosu. Pomagam w przygotowaniu do wystąpień publicznych, szkoły muzycznej czy teatralnej. Cenię sobie świetny kontakt ze swoimi podopiecznymi. Potrafię przełamać liczne bariery i trudności u mniejszych i większych pacjentów, podchodząc do każdego wielopłaszczyznowo i czasami niekonwencjonalnie - mając za cel rozwój i rozwiązanie danego problemu. Jestem czynnie występującym wokalistą, fanem aktywnego spędzania czasu i dobrej książki. Głos ludzki jest moją pasją. Od czasów studiów pomagam różnym osobom, które zwracały się z problemami logopedycznymi czy wokalnymi. Ze względu na interdyscyplinarnosć obydwóch dziedzin, chętnie stawiam czoła nowym wyzwaniom. Pomagam chcącym śpiewać polepszyć swój głos, czy czującym tremę przed wystąpieniami.

Warsztaty, szkolenia z zakresu emisji głosu oraz międzynarodowych wokalnych kursów mistrzowskich m.in.:
- Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera/Centrum terapii Autyzmu SOTIS
- Logorytmika w praktyce logopedycznej
- "Jak zachować głos zdrowym" /Petersburg, foniatra Teatru Maryjskiego, w ramach szkoły głosu/
- "Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce" (Warszawa)
- "Metody komunikacji alternatywnej" (Warszawa)
- Logorytmika w grupie żłobkowej i przedszkolnej
- "Logorytmika - ruch, słuch, mowa"
- Terapia miofunkcjonalna w obszarze ustno - twarzowym
- Diagnoza miofunkcjonalna

Wiktoria Rostek

Psycholog dziecięcy
Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Psychologia . Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne

Kursy i szkolenia:
- ASD Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- Trener umiejętności społecznych TUS
- Trener Musicon muzykoterapia
- Kurs psychologii dziecka centrum rozwoju osobistego
- Diagnosta skala inteligencji Stanford Binet 5
- Diagnosta baterii metod niepowodzeń szkolnych

Webinary:
- Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży
- Agresywne dziecko w grupie: Przyczyny, zapobieganie
- Dziecko w emocjach. Regulacja emocji u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
- Zachowania trudne w grupie
- Leki dziecięce, zapobieganie i narzędzia wsparcia
- Nieśmiałość i trudności społeczne w rozwoju dziecka
- Zaburzenia SI u dzieci w wieku przedszkolnym

Swoją wiedzę nieustannie poszerzam, pracuję również jako psycholog dziecięcy w Przedszkolu Niepublicznym w Markach. W swojej pracy kieruję się strategiami, które mają na celu zrozumienie emocji dziecka i tego, co może je wywołać. Staram się wspierać dziecko jak i rodziców pacjentów. Istotne jest dla mnie stworzenie z dzieckiem relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.

Trudności, z którymi pracuję:
- Nieprawidłowy rozwój dziecka
- Chęć zrozumienia emocji dziecka
- Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka
- Towarzyszenie dziecku w trudnych przeżyciach
- Wspieranie przy niskiej samoocenie dziecka, lęku, wrażliwości
- Rozwijanie rozwoju poznawczego dziecka

Marta Szydełko

Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta Integracji Sensorycznej
Nazywam się Marta Szydełko, z wykształcenia jestem magistrem terapii pedagogicznej. Ukończyłam Szkołę Wyższą "Wszechnica Polska" - Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie na kierunku pedagogicznym. Brałam udział w szkoleniach takich jak: terapia ręki w ProCentrum, kurs dysleksji i dyskalkulii w PTPIP oraz zdobyłam certyfikowany tytuł Terapeuty Integracji Sensorycznej w Rehamax.

Od ponad 6 lat pracuję z dziećmi jako terapeuta, a od 3 lat zdobywam doświadczenie współpracując z poradniami. Swoją wiedzę wykorzystuję w pracy zarówno z małymi, jak i dużymi dziećmi, prowadząc Wczesne Wspomaganie Rozwoju oraz terapię z dziećmi z Autyzmem i Zespołem Aspergera