Nasz Zespół

Maria Kwiatkowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ortosensis, pedagog, terapeuta Instrumental Enrichment, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta metody Warankego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IJAS) Johansena i Neuroflow, terapeuta ręki; absolwentka Pedagogiki WSRP w Siedlcach , Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Podyplomowej Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD i Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; absolwentka podyplomowych studiów "Zarządzanie oświatą" na UKSW w Warszawie.
Prywatnie żona i mama trójki dzieci: Martusi, Piotrusia i Zuzi.
Ukończyła następujące szkolenia:​
„Naturalna nauka języka”
„Poznaj temperament swój i swojego wychowanka”
„Aktywizujące metody i techniki nauczania”
„Techniki szybkiego czytania, zapamiętywania i notowania”
„Warsztaty plastyczne”
„Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia”
„Jak mówić, żeby nas dzieci słuchały”,
„Jak słuchać, żeby do nas dzieci mówiły” wg. metody E. Faber i A. Mazlish I i II część”
„Terapia ręki I i II stopień”
"Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS).
Indywidualny program treningu słuchowego"
"Terapia taktylna"
"Grafomotoryka"
"Terapia Nadwrażliwości Słuchowej"
"Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow"
Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
Szkolenie Kwalifikacyjne IE- Instrumental Enrichment

Anna Lipińska-Korzeniowska

terapeuta SI, fizjoterapeuta; terapeuta PNF absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: Fizjoterapia
Doświadczenie zawodowe:

Praktyki w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji
"Zabajka " w Stawnicy
Wolontariat:
11 turnusów rehabilitacyjnych w Centrum
Hipoterapii i Rehabilitacji "Zabajka" w Stawnicy - prowadzenie kinezyterapii i organizowanie czasu wolnego podopiecznych
Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Titum" w Rzeszowie - praca z pacjentami na terapii zajęciowej
Centrum Intensywnej Terapii "Olinek" w Warszawie - uczestnictwo w kinezyterapii, praca z kombinezonami Therasuit

Szkolenia, kursy:

PNF Podstawowy
PNF Rozwijający
PNF w Pediatrii
PNF w skoliozach ,
Praca z kombinezonami Therasuit
Szkolenie z zakresu ergonomii pracy, rehabilitacji po udarach, po urazie rdzenia kręgowego, rehabilitacji wad postawy oraz pracy z dziećmi
Taping rehabilitacyjny
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych
niemowląt od 0-12 miesięcy
Terapia ręki I i II stopień
Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopień
Wady postawy u dziecka wieku przedszkolnym w odniesieniu do zaburzeń w rozwoju sensomotorycznym Ocena i badanie postawy dziecka.
Wpływ postawy z uwzględnieniem rozwoju sensomotorycznego Podstawy terapii . Program domowy oraz przykładowe ćwiczenia

Paulina Kapla

fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath
Wykształcenie

Jestem absolwentką studiów magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów licencjackich
Uniwersytetu Medyczny w Białymstoku na kierunku fizjoterapia.
Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne.

Kursy i Szkolenia

Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath Basic
Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
Szkolenie z zakresu Terapii Manualnej
Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI; Analiza radiologiczna w Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
Kurs masażu tkanek głębokich
Kurs masażu klasycznego, izometrycznego, relaksacyjnego
Kurs drenażu limfatycznego
Kinesiotaping KT1 + KT2
Nowoczesna laseroterapia w praktyce - kurs podstawowy
Fakultet Aging, Wellness, Spa
Fakultet Logopedia dla potrzeb fizjoterapii
Doświadczenie zdobyte na licznych praktykach wykorzystuję w pracy zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. W swojej praktyce zajmuję się pacjentami z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz pourazowymi wykorzystując odpowiednio dobrane metody i formy rehabilitacji.

Marzena Woźniak

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
Jestem magistrem psychologii, specjalizacja psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej, magistrem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja pomoc społeczno-terapeutyczna oraz absolwentką Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi, jak i z dziećmi. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam: na oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w terapeutycznych placówkach niepublicznych, a także podczas pracy w charakterze nauczyciela terapeuty w kilku przedszkolach integracyjnych. Chcąc lepiej rozumieć potrzeby dzieci, szczególnie tych z autyzmem, zdecydowałam się na ukończenie Kursu Integracji Sensorycznej I i II stopnia oraz następujących szkoleń:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Podstawowe zagadnienia z diagnozy i terapii autyzmu oraz zespołu Aspergera
Autyzm, zespół Aspergera.
Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne
Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem testu PEP-R
Autyzm – podstawowe zagadnienia diagnozy i terapii dzieci z autyzmem
Metody terapii osób z autyzmem
Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem
Zaburzenia sensoryczne w praktyce „Po drugiej stronie lustra”
Sekwencja stymulacyjna – wprowadzenie do metod stymulacyjnych
Zasady pracy z osobami z autyzmem
Zasady konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych
Sytuacja prawna i psychologiczna dziecka krzywdzonego
Formy pomocy dziecku i rodzinie
Zasady podejmowania interwencji psychologicznej i obsługi telefonu zaufania oraz pomocy korespondencyjnej
Kurs Pierwszej Pomocy Pediatrycznej

Pracując z dziećmi, zarówno jako psycholog, czy też terapeuta SI, staram się myśleć perspektywicznie – tak, aby poprzez dobrą zabawę „tu i teraz” budować fundamenty lepszej przyszłości.

Jacek Pasternak

Logopeda, pedagog specjalny
Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski (Logopedia Ogólna Kliniczna),
Akademia Pedagogiki Specjalnej (Pedagogika Specjalna, Logopedia)
Studium Aktorskie LART w Krakowie

Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach edukacyjnych, specjalistycznych poradniach terapeutycznych, a także w szpitalach na terenie Warszawy i okolic. Zajmuje się terapią dzieci i osób dorosłych, zmagającymi się między innymi z:

zaburzeniami artykulacji,
zaburzeniami komunikacji wynikającymi z ASD (Spektrum Autyzmu),
zaburzeniami płynności mówienia (jąkanie),
opóźnionym rozwojem mowy,
neurogennymi zaburzeniami mowy (afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego),
zaburzeniami mowy wynikającymi z przyczyn anatomicznych (rozszczepy wargi i podniebienia, laryngektomia),
zaburzeniami czytania i pisania (dysleksja).

Terapię zaburzeń językowo-komunikacyjnych opiera przede wszystkim na indywidualnym podejściu do pacjenta i wspieraniu jego mocnych stron. Stara się aktywnie angażować w terapię logopedyczną rodziców dzieci z zaburzeniami mowy, nierzadko organizując dla nich wykłady dot. profilaktyki logopedycznej od poczęcia. Wykształcenie aktorskie, występy w polskich produkcjach fabularnych i komercyjnych, prowadzenie konferencji i imprez (również dla dzieci) oraz warsztatów i szkoleń, dotyczących głosu i komunikacji, przekłada na pomoc osobom, które chcą:

poprawić emisję głosu,
zwiększyć skuteczność komunikacji,
nauczyć się zasad prawidłowego tworzenia głosu i jego higieny,
poprawić wyrazistość wypowiedzi (w tym akcentu i intonacji),
nauczyć się sztuki wystąpień publicznych.

Klaudia Woźniak

psycholog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z zakresu psychologii. W trakcie studiów odbyłam 2-letnie przygotowanie pedagogiczne oraz zrealizowałam kurs przygotowujący do pracy trenera umiejętności psychospołecznych. Ukończyłam 2-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie – kierunek seksuologia kliniczna. Rozpoczęłam 4-letnią szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i odbywając praktyki w szkole, przedszkolu terapeutycznym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ukończyłam liczne szkolenia, m.in. z zakresu diagnozy psychofizycznej dziecka, psychopedagogiki traumy, depresji dzieci i młodzieży, rozwiązywania konfliktów.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi różnego rodzaju trudności, m.in. deficytów w zakresie radzenia sobie z emocjami, niskim poczuciem własnej wartości, jak również problemami w zakresie definiowania własnej tożsamości oraz rozwijania kompetencji interpersonalnych. Swoją pracę poddaję superwizji, poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach.

Oferuję wsparcie dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Zachęcam również rodziców do uczestniczenia w prowadzonych przeze mnie konsultacjach i poradnictwie psychologicznym.

Pierwsze spotkanie odbywa się bez udziału dziecka, zbieram wywiad z rodzicami, ustalamy kierunek i przebieg dalszej współpracy.

Marta Gromek

Psycholog dziecięcy
Jestem absolwentką psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie ukończyłam roczny staż w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Ośrodku Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, w którym byłam wieloletnim wolontariuszem. Pracowałam w domu dziecka, szkole podstawowej, przedszkolu. Ukończyłam szkolenie w zakresie terapii poznawczo behawioralnej, metody Kids Skills, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne SWPS.  W Poradni Ortosensis konsultuję rodziców, prowadzę terapię psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz  prowadzę TUS. Diagnozuję dzieci pod kątem gotowości szkolnej, trudności w nauce, badam inteligencję. Pracuję głównie z dziećmi mającymi trudności emocjonalne, nieradzących sobie z narastającą złością, smutkiem, agresją, dziećmi nieśmiałymi i wycofanymi, w konfliktach okołorozwodowych, z dziećmi, które potrzebują stymulacji ogólnorozwojowej. W swojej pracy staram się łączyć psychoedukację i zabawę, dostosowując formę i przekaz do wieku dziecka, tak aby z chęcią uczestniczyło w spotkaniach i ze spektrum autyzmu, Genogram – klucz do zrozumienia rodziny, Test Tematycznej.

Karolina Skerczyńska

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Szkolę się na psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Crescentia. W trakcie studiów, brałam udział w programie międzynarodowej wymiany studentów w Maladze, gdzie studiowałam psychologię w języku hiszpańskim. W 2020r. pracowałam na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Konstantynowie, gdzie diagnozowałam i sporządzałam opinię psychologiczną uczestnika. Prowadziłam spotkania indywidualne i grupowe oraz organizowałam warsztaty integracyjne. Od października 2020r. odbywam staż w Kryzysowym Telefonie Zaufania 116123 dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, gdzie udzielam pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności czy chronicznego stresu. Od grudnia 2020r. pracuję jako psycholog w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim w Ośrodku Terapeutycznym „Bez Masek”.

Ukończyłam również Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie na kierunku Mechanika I Budowa Maszyn o specjalizacji pilotaż samolotowy. Posiadam licencję pilota zawodowego. Od lat dziecięcych fascynuję się psychologią jak i lotnictwem. Staram się łączyć obie pasje.

W swojej pracy kieruje się wiedzą, doświadczeniem oraz intuicją. Pracuje z ciałem i umysłem korzystając z wizualizacji, relaksacji oraz innych narzędzi terapeutycznych. Głęboko wierzę, że klient jest ekspertem od samego siebie.

Karolina Karaszewska

Psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki,
Ukończyłam studia magisterskie na wydziale psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu oraz studia podyplomowe z diagnozy i terapii integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Wojewódzkim Szpitalu na oddziale psychiatrii w ramach stażu z postępowania z pacjentem. W świetlicy socjoterapeutycznej w ramach stażu socjoterapia i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz w gabinecie psychologa szkolnego w szkole podstawowej. Praca z dziećmi jest tym co sprawia mi ogromną radość. Stale pogłębiam swoją wiedzę i możliwości terapeutyczne poprzez szkolenia i webinary, ale największe doświadczenie zdobywam jako mama dwójki cudownych dzieciaków Kamili i Kuby. Ukończone kursy/szkolenia/webinary Terapia Neuro Taktylna poziom I - Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego dr S. Masgutowej Terapia ręki w integracji sensorycznej Diagnosta skali inteligencji Stanford Binet 5 Rozwój procesów integracji sensoryczno – motorycznej niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa - wskazania do usprawniania oraz zabawy terapeutyczne Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z autyzmem Wysoko wrażliwe dzieci w grupie przedszkolnej i szkolnej ABC autyzmu Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży Spektrum autyzmu u dzieci. Wczesna diagnoza i wsparcie Zajrzeć do wnętrza mózgu – neuronauka w badaniach rozwojowych Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami rozwoju z perspektywy integracji sensorycznej Ćwiczenia wyciszające w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym Obserwacja diagnostyczna dziecka. Niepokojące objawy rozwojowe wieku przedszkolnego i szkolnego. Grafomotoryka. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym Praca z dzieckiem przestymulowanym i przeciążonym sensorycznie Sensoplastyka- trener 1 stopnia Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej

Anna Orłowska-Niedziela

Terapeuta Integracji Sensorycznej, logopeda

Wykształcenie:

 • Centrum Integracji Sensorycznej – Klinika SI, Kurs I i II stopnia uprawniający do prowadzenia terapii i diagnozy SI
 • Uniwersytet SWPS, Pomagisterskie studium logopedyczne
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Uniwersytet Warszawski, Animacja społeczno-kulturalna

Szkolenia:

 • Szkolenie z Terapii Ręki (Acentrum)
 • Kurs Bajkoterapii cz. 1 i 2
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR
 • Terapia Neurobiologiczna,
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych,
 • Rozwijanie kompetencji językowych u dzieci z ASD.

Magdalena Kliś

Mgr fizjoterapii / terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prywatnie mama nadpobudliwego Szczepana 

Ukończone Kursy i szkolenia:

 •  MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych poziom I i II
 • Terapia neurotaktylna dr Swietłany Masgutowej
 • Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej I° i II°
 •  Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej Brian Mulligan’s Concept A, B i C
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF wg standardów IPNFA
 • Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego
 • Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń systemu powięziowego
 • Kinesiology Taping
 • Kinesiology Taping w ciąży i połogu
 • Bobath – elementy metody w neurorozwojowej diagnostyce i terapii niemowląt i dzieci w okresie
 • wczesnodziecięcym
 • Ocena funkcjonalna niemowląt z elementami terapii w oparciu o wzorce ruchowe
 • Kurs Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Wiktoria Rostek

Psycholog dziecięcy 

Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Psychologia. Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne.

 

Kursy/Szkolenia 

 • ASD Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
 • Trener umiejętności społecznych TUS 

 • Trener Musicon muzykoterapia 

 • Kurs Psychologii dziecka centrum rozwoju osobistego

 • Diagnosta skala inteligencji Stanford Binet 5 

 • Diagnosta baterii metod niepowodzeń szkolnych

Webinary

 • Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży 
 • Agresywne dziecko w grupie. Przyczyny, zapobieganie
 • Dziecko w emocjach. Regulacja emocji u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
 • Zachowania trudne w grupie
 • Leki dziecięce, zapobieganie i narzędzia wsparcia
 • Nieśmiałość i trudności społeczne w rozwoju dziecka
 • Zaburzenia SI u dzieci w wieku przedszkolnym

Swoją wiedzę nieustannie poszerzam, pracuję również jako Psycholog dziecięcy w Przedszkolu  Niepublicznym w Markach.

W swojej pracy kieruję się strategiami które mają na celu zrozumienie emocji dziecka i tego, co może je wywołać. Staram się wspierać dziecko jak i rodziców pacjentów. Istotne jest dla mnie stworzenie z dzieckiem relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku

  Trudności z którymi pracuje:

 • nieprawidłowy rozwój dziecka 
 • chęć zrozumienia emocji dziecka
 • rozwijanie kompetencji społecznych dziecka 
 • towarzyszenie dziecku w trudnych przeżyciach 
 • wspieranie przy niskiej samoocenie dziecka, lęku, wrażliwości
 • rozwijanie rozwoju poznawczego dziecka  

Łukasz Skrobek

Logopeda, trener wokalny, śpiewak. 

Prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną, miofunkcjonalną (m.in. opóźniony rozwój mowy, Dyslalie, Zespół Aspergera, Spektrum Autyzmu, trudności z wymową). Interesuje się rozwojem mowy i języka u dzieci bilingwalnych. Prowadzę również trening i terapię emisji głosu. Pomagam w przygotowaniu do wystąpień publicznych, szkoły muzycznej czy teatralnej. Cenię sobie świetny kontakt ze swoimi podopiecznymi. Potrafię przełamać liczne bariery i trudności u mniejszych i większych pacjentów, podchodząc do każdego wielopłaszczyznowo i czasami niekonwencjonalnie – mając za cel rozwój i rozwiązanie danego problemu. Jestem czynnie występującym wokalistą, fanem aktywnego spędzania czasu i dobrej książki. Głos ludzki jest moją pasją. Od czasów studiów pomagam różnym osobom, które zwracały się z problemami logopedycznymi czy wokalnymi. Ze względu na interdyscyplinarność obydwóch dziedzin, stawiam chętnie czoła nowym wyzwaniom. Pomagam chcącym śpiewać, polepszyć swój głos czy czującym tremę przed wystąpieniami.

Warsztaty, szkolenia z zakresu emisji głosu oraz międzynarodowych wokalnych kursów mistrzowskich m.in.:

– Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z zespołem

Aspergera /Centrum terapii Autyzmu SOTIS/

– Logorytmika w praktyce logopedycznej

– „Jak zachować głos zdrowym” /Petersburg, foniatra Teatru Maryjskiego, w ramach szkoły głosu/

– „Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce" (Warszawa)

– „Metody komunikacji alternatywnej” (Warszawa)

– logorytmika w grupie żłobkowej i przedszkonej

– „logorytmika – ruch, słuch, mowa”

– terapia miofunkcjonalna w obszarze ustno-twarzowym

 – diagnoza miofunkcjonalna

Sylwia Nazarczuk

pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Eliza Trojanowska

Neurologopeda, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IJAS) Johansena
i Neuroflow ATS, terapeuta miofunkcjonalny.
Absolwentka wydziału neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz logopedii na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej, realizuje obecnie specjalizację neurologopedia dzieci i osób dorosłych.
Zwolenniczka holistycznego podejścia w terapii dzieci, dlatego też ceni współpracę z innymi specjalistami i rodzicami w celu jak najlepszej realizacji postawionych założeń terapeutycznych.
Najważniejsze ukończone szkolenia i kursy:
 Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii podejście Esther de Ru – M.
Brychcy
 Terapia metodą Biofeedback poziom I
 Szkolenie w zakresie prowadzenia treningu słuchowego Neuroflow ATS
 Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej – K Bieniek
 Masaż logopedyczny- podejście całościowe / z elementami technik
fizjoterapeutycznych i osteopatycznych/ – K.Francuz-Matwiejczyk
 Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia podejście autorskie
– E. Mendala-Kwoczek
 Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne – A.
Gładowicz-Bojarska
 Certyfikat KOLD /Karty Oceny Logopedycznej Dziecka/ – Komlogo
 Certyfikat KOGS /Karty Oceny Gotowości Szkolnej/ – Komlogo
 Diagnoza i terapia miofunkcjonalna – A. Rosińska
 Terapia dziecka z wadą słuchu- R. Bronisz
 Certyfikat KOSF /Karty Oceny Słuchu Fonematycznego/ -Komlogo
 Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń austystycznych – prof. M. Korendo
 Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem – J. Pałasz
 Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne – A.Kaczyńska

 Seplenienie międzyzębowe, boczne- B. Nedwidek

 Diagnoza skróconych wędzidełek w aspekcie logopedycznym – dr M. Rządzka
 MFT 9-99 sTArs – Terapia miofunkcjonalna wg A.Kittel
 Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – dr Z.
Orłowska-Popek
 Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – zasady ćwiczeń wspierających
budowanie systemu językowego – prof. M. Korendo
 Praca z dzieckiem autystycznym, edukacja przedszkola i wczesnoszkolna.
Warsztat praktyczny – A.Bala
 Praca z dzieckiem autystycznym-początek drogi. Warsztat praktyczny – A.
Bala
 Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – Metoda Krakowska
 Szkolenie w zakresie prowadzenie treningu słuchowego metodą Johansena
IAS – uzyskany tytuł Providera JIAS
 Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – uzyskany tytuł Terapeuty
Ręki – K.Gromelska
 Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii- kinesjotaping medyczny –
E. Wojewoda

 

Milena Piwnik

Neurologopeda

Jestem terapeutą miofunkcjonalnym. Specjalizuje się w pracy z opóźnionym rozwojem mowy, pracą z dziećmi z ASD, afazją oraz terapią dyslali. 

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Polonistyki zostając Filologiem Polskim ze specjalizacją logopedyczną. Jako mama postanowiłam spełnić swoje marzenie i podyplomowo ukończyłam studia na kierunku Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od 4 lat łącze ze sobą pracę i bycie mamą dwójki dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Jestem pedagogiem i logopedą z zamiłowania.  A w mojej pracy cenie sobie otwartą relacje i szczerość i relacje oparte na bliskości i zaufaniu. 

Każde dziecko jest dla mnie wyjątkowe i do każdego podchodzę indywidualnie.  

Obecnie jestem traktacie poszerzania swojej wiedzy na kolejnych studiach podyplomowych na wydziale Neurologopedii. Jestem również certyfikowanym Terapeutą Ręki. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Warszawskich przedszkolach oraz na kursach takich jak: 

 • Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka”
 • Certyfikat z warsztatów „Opóżniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne. 
 • Certyfikat „Terapia ręki” -ProCentrum
 • „Terapia miofunkcjonalna” – certyfikat akredytowany
 • „Afazja -terapia: praca z małym dzieckiem ze zdiagnozowanym niedokształceniem mowy o typie afazji dziecięcej”- certyfikat MEN
 • „Ankyloglosja- diagnoza i terapia przed i po zabiegu” 
 • „Zgryz głęboki – oddziaływania logopedyczne” 
 • „Odruchy pierwotne z obszaru ustno-twarzowego – postępowanie logopedyczne” 
 • „Praca manualna w terapii karmienia

 

Agnieszka Liwak-Urban

Neurologopeda

Julita Budziak

Logopeda

Lidia Dąbrowska

Logopeda