Psychoterapia

W dzisiejszych czasach nie trzeba już nikogo przekonywać, ze psychoterapia jest jedną ze skutecznych metod postępowania terapeutycznego w różnych zaburzeniach psychicznych

W poradni prowadzimy psychoterapię w trzech nurtach: poznawczo-behawioralnym, terapii skoncetrowanej na rozwiązaniach oraz psychodynamicznej. 

Każda z nich różni się założeniami. Bazą teoretyczną podejścia poznawczo-behawioralnego jest poznawczy model powstawania zaburzeń tego typu. Zakłada on, że człowiek aktywnie konstruuje własną rzeczywistość, nadając znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia. Istotą psychoterapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań.

Kilka słów o terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) jej punktem wyjścia jest przekonanie, że pacjent, który zgłasza się do psychologa po pomoc, sam najlepiej wie, czego mu potrzeba. To on wyznacza cele terapii, to on podaje sposoby rozwiązania problemu. To pacjent ma kompetencje, by rozwiązać swoje problemy. Psychoterapeuta zaś jest tylko swoistym narzędziem, dzięki któremu pacjent osiąga cel.

Kolejna nurt którą pragniemy Państwu przedstawić to  terapia psychodynamiczna  jej głównym celem  jest zrozumienie nieuświadomionych przyczyn cierpienia, aby zyskać na nie większy wpływ. Dopóki pozostają one nieznane, przysparzają kłopotów.Drugim kluczowym elementem podejścia psychodynamicznego jest nowy rodzaj doświadczenia, które w sprzyjających warunkach wydarza się w relacji terapeutycznej. Wiąże się ono z odkryciem nieświadomych wzorców i postaw, które powtarzane w różnych relacjach mogą stanowić źródło problemów. Terapia psychodynamiczna jako jedyna stawia sobie za cel zmianę struktury osobowości, tak by nie przysparzała ona w przyszłości kolejnych kłopotów, a nie tylko rozwiązanie bieżącego problemu. Jest to możliwe w terapii długoterminowej. 

You need to change...

Wskazania do terapii:
• depresje,
• zaburzenia lękowe (napady paniki, lęk przed wystąpieniami publicznymi, nerwice natręctw),
• zaburzenia związane ze stresem i psychosomatyczne,
• problemy w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
• zaburzenia psychotyczne,
• zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja),
• zaburzenia snu,
• zaburzenia wieku podeszłego,
• zaburzenia osobowości.

Źródło: http://www.cbtporadnia.pl/informacje/o-terapii-poznawczo—behawioralnej.htm