Psychoterapia poznawczo-behawioralna

W dzisiejszych czasach nie trzeba już nikogo przekonywać, ze psychoterapia jest jedną ze skutecznych metod postępowania terapeutycznego w różnych zaburzeniach psychicznych. Bazą teoretyczną podejścia poznawczo-behawioralnego jest poznawczy model powstawania zaburzeń tego typu. Zakłada on, że człowiek aktywnie konstruuje własną rzeczywistość, nadając znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia.

Proces nadawania znaczeń odbywa się w sposób automatyczny, poprzez selekcję, wzmacnianie lub osłabianie napływających informacji. Istotą psychoterapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań.
You need to change...
Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana tu i teraz, krótkoterminowa – obejmuje od kilku do dwudziestu kilku sesji , na ogół jeden raz w tygodniu.

Wskazania do terapii:
• depresje,
• zaburzenia lękowe (napady paniki, lęk przed wystąpieniami publicznymi, nerwice natręctw),
• zaburzenia związane ze stresem i psychosomatyczne,
• problemy w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
• zaburzenia psychotyczne,
• zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja),
• zaburzenia snu,
• zaburzenia wieku podeszłego,
• zaburzenia osobowości.

Źródło: http://www.cbtporadnia.pl/informacje/o-terapii-poznawczo—behawioralnej.html

Przewiń do góry