Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna polega na zamierzonych oddziaływaniach ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Logopeda zwykle zajmuje się terapią zaburzeń mowy niezwiązanych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Neurologopeda prowadzi terapię zaburzeń mowy o złożonej etiologii: terapię mowy w upośledzeniach, w autyzmie, uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego, zespołach genetycznych.

Oba rodzaje oddziaływań mają na celu:
– usuwanie wad wymowy
– przywracanie mowy w przypadku jej utraty
– nauczanie mowy, która się nie wykształciła
– wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

W ramach terapii logopedycznej i neurologopedycznej stosujemy:
– ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
– ćwiczenia głosowe i oddechowe
– masaż logopedyczny wg dr E. Stecko
– masaż regulujący R. Castillo-Moralesa
– elementy metody werbo-tonalnej
– elementy integracji sensorycznej, a także wspomagająco trening słuchowy