Logorytmika

Zajęcia logorytmiczne pozwalają wspierać mowę swojego dziecka poprzez zabawę z elementami rytmiki i terapii logopedycznej.

Zajęcia logorytmiczne korzystnie wpływają na sferę słuchową i ruchową dziecka, a także przyczyniają się do eliminacji jego dysfunkcji oddechowo-fonacyjnych.

Dodatkowo uwrażliwiają dziecko na dźwięk, usprawniają koordynację słuchowo-ruchową i rozwijają inwencję twórczą.

Elementy terapii logopedycznej, wykorzystywane podczas zajęć, poprawiają zaś sprawność aparatu artykulacyjnego i utrwalają prawidłowe wzorce językowe.