Metoda Dobrego Startu

Metoda przeznaczona jest dla dzieci przedszkolnych jako przygotowanie do pisania i czytania, jak też dla dzieci klas początkowych wykazujących trudności w czytaniu czy pisaniu (z zaburzeniami funkcji percepcyjno- motorycznych).

Ćwiczenia zawarte w tej metodzie mają za zadanie usprawniać jednocześnie analizatory: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczno- ruchowy. Przyczyniają się one do wykształcenia lateralizacji, orientacji w schemacie ciała.

W metodzie istotną role pełnią znak graficzny i piosenka. Zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci. W trakcie zajęć słuchają one piosenki, omawiają jej treść, ćwiczą słuch fonematyczny, wykonują ćwiczenia ruchowe, ruchowo – słuchowe. Samodzielnie odtwarzają ruchem rytm piosenki, jak też różnymi technikami odtwarzają odpowiedni wzór.

W naszym ośrodku tworzymy małe grupki (4-5 dzieci), aby rzeczywiście pomóc dzieciom.
Jeśli zachodzi taka potrzeba Metodą Dobrego Startu pracujemy z dzieckiem indywidualnie.