Terapia ręki

Celem terapii ręki jest usprawnianie dużej i małej motoryki dziecka (precyzyjnych ruchów palców i dłoni), jak też dostarczanie dłoniom wrażeń dotykowych.


Dzięki dotykowi dziecko uczy się rozpoznawać faktury, temperaturę, konsystencję tworzyw, odróżniać przedmioty, osoby, zwierzęta. Ćwiczenia i zabawy przeprowadzone na terapii ręki mają rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, kształtować chwyt oraz koordynację pomiędzy dłonią prawą i lewą, a w dalszej kolejności obejmują naukę pisania.

Obecnie coraz więcej uczniów klas nauczania początkowego jak  też i starszych ma problemy z opanowaniem kaligraficznego pisma.

Dzieci mające trudności z pisaniem nie nadążają z przepisywaniem z tablicy. Spiesząc się piszą niezrozumiale czasem nawet dla siebie, mylą linie, strony, piszą zbyt lekko lub zbyt mocno naciskając na kartkę.

Jeśli dziecko w klasie 1, 2 i wyżej pomimo wystarczającej ilości ćwiczeń w szkole i w domu nie radzi sobie z pisaniem, być może ma niewystarczająco usprawnioną rękę. To dla takich dzieci przeznaczona jest terapia ręki. Terapeuta badając dziecko widzi, nad czym konkretnie należy pracować i jakie środki podjąć, aby dziecko mogło lepiej, ładniej pisać.

Terapia ręki jest kierowana do dzieci z zaburzeniami ruchowymi jak np. Mózgowe Porażenie Dziecięce, gdzie spastyczność lub wiotkość danych części ciała, bardzo często rąk, powoduje, że trzeba je intensywnie usprawniać aby dziecko mogło samodzielnie funkcjonować.

Wtedy razem z rodzicami ustalamy cel terapii i powoli staramy się go osiągnąć w możliwym stopniu. W zależności od stanu fizycznego i psychicznego dziecka celem może być nauka samoobsługi, picia z kubka, zdejmowanie i zakładanie ubrań,  nauka pisania, itp .

Ręka jest narządem ruchowym, dzięki któremu badamy otaczający nas świat, poznajemy go, oraz komunikujemy się z nim. Dzięki rękom możemy realizować polecenia mózgu, pisać, rysować, rzucać, chwytać, itp.

Ręka spełnia swoją funkcję, gdy wszystkie jej elementy składowe działają prawidłowo (kości, stawy, mięśnie).

Terapia ręki jest przeznaczona dla:

  • – osób, które mimo odpowiedniego wieku nie potrafią wykonywać czynności samoobsługowych: napić się z kubka, ubrać 

  • – dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,  innymi urazami mózgu

  • – dzieci z podwyższonym bądź obniżonym napięciem mięśniowym

  • – dzieci słabo piszących, męczących się przy tej czynności

  • – dzieci, które niechętnie wycinają, lepią

  • – dzieci z zaburzoną koordynacją rąk podczas różnych czynności

  • – dzieci, które nie lubią dotykać pewnych faktur