Słuchawki FORBRAIN

forbrain600Co to jest Forbrain?
Jest to zestaw słuchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym który pomaga dziecku oddzielić hałas z otoczenia wyodrębniając i wzmacniając głos użytkownika. Urządzenie jest wykorzystywane do transmisji dźwięków za pomocą przewodnictwa kostnego, co daje układowi nerwowemu solidny trening sensoryczny.
Dźwięki odbieramy poprzez przewodnictwo powietrzne i kostne. Fale dźwiękowe przenoszone przez powietrze są narażone na wiele zakłóceń oraz opóźnień w odbiorze dźwięku. System FORBRAIN® wzmacnia przewodzenie kostne, które eliminuje hałasy i bodźce zakłócające oraz przenosi je w bardziej efektywny sposób. Dzięki zastosowaniu filtra dynamicznego modyfikującego dźwięk stymuluje mózg i utrzymuje go w gotowości. Kora mózgowa jest jakby „bardziej uważna” na wejściową informację słuchową.

Dla kogo?
Metoda pracy ze słuchawkami Forbrain stymuluje słuch i układ przedsionkowy dlatego jest doskona-łym uzupełnieniem zajęć z logopedii, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej.
Jest przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami SI, problemami logopedycznymi, trudnościami w kon-centracji uwagi i pamięcią, z dysleksją.

Na co wpływają słuchawki Forbrain?
• Na poprawę uwagi, pamięci, koncentracji,
• na mowę i artykulację dziecka,
• na lepszą organizację działań, orientacji w przestrzeni,
• na poprawę w zakresie stabilizacji posturalnej, równowagi i koordynacji ruchowej,
• na poprawę umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Jak Forbrain jest wykorzystywany w terapii SI?
Inaczej brzmi nasz głos kiedy mówimy, a inaczej kiedy go odtwarzamy. Odbieranie dźwięków drogą kostną, które zapewniają słuchawki Forbrain wpływa bardzo pozytywnie na funkcjonowanie systemu przedsionkowego, czyli np. przygotowanie ucha do odbioru dźwięków, stymulowanie nerwu błędnego, dzięki czemu można regulować stan pobudzenia dziecka, na poprawę koncentracji uwagi i pamięci.

A jak w terapii logopedycznej?
Ze względu na mechanizm sprzężenia zwrotnego słuchawki Forbrain sprawdzają się również w terapii logopedycznej:
• poprawiają artykulację, płynność mówienia, modulację głosu
• wzbudzają zainteresowanie słuchaniem samego siebie (dziecku łatwiej poprawić artykulację gdy siebie słyszy)
• pomocne w terapii jąkania – spowalniają tempo mówienia
• wzmacniają autokontrolę dziecka.

źródło: http://siedem-zmyslow.pl/forbrain
https://pl.forbrain.com/odkryj