Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych a Poradnia

Drodzy Rodzice.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi pracy poradni, zamieszczam odpowiednią informację ze strony MEN:

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół (w tym szkół dla dorosłych) i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Uwaga! W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo.

Ze względu na dobro Zespołu Poradni jak i Państwa Rodzin zachęcamy rodziców do korzystania z tego prawa.
Jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, skype’a oraz w budynku poradni, gdy jest taka konieczność po uprzednim indywidualnym umówieniu się ze zdrowym dzieckiem. Wszyscy musimy dołożyć starań, aby pokonać koronawirusa.

Życzymy sobie i Państwu zdrowia.