Szkolenia 2016

ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW, RODZICÓW
NA SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DOSKONALĄCE

zdjęcie terapia reki

1.SZKOLENIE- TERAPIA RĘKI

Termin: 19-20.03.2016
Kurs przeznaczony jest dla: pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.

Prowadzący:
Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny
Wioletta Bartkiewicz – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Wykłady, warsztaty – czas trwania 16 godzin dydaktycznych- 45 min (2 dni)
Koszt: 450 zł

PROGRAM:
1. Omówienie pojęcia terapii ręki
2. Zasady formułowania funkcyjnych celów terapii
3. Budowa i funkcja kończyny górnej w koncepcji NDT-Bobath
4. Podstawowe struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sen-sorycznej w odniesieniu do małej motoryki wpływu na rozwój manualny i grafomotoryczny.
5. Etapy rozwoju grafomotoryki
6. Etapy kształtowania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego.
7. Obserwacja kliniczna zaburzeń mających wpływ na funkcjonowanie kkg
8. Omówienie zasad konstruowania programu terapii
9. Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami funkcji kkg
10. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki
11. Masaż sensoryczny rąk.

2.SZKOLENIE: GRAFOMOTORYKA W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM.

Termin: 16.04.2016

Kurs przeznaczony jest dla: pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.
Uwaga: szkolenie dla osób które mają certyfikat ukończenia Terapii ręki I stopnia według PTR autorstwa W.Bartkiewicz i A.Giczewskiej

Prowadzący:Wioletta Bartkiewicz
Wykłady, warsztaty – czas trwania 10 godzin dydaktycznych- 45 min (1 dzień)
Koszt: 300 zł

PROGRAM:
1. Baza umiejętności grafomotorycznych (omówimy sobie co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń – zarówno w formie indywidu-alnej jak i grupowej)
2. Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówimy ułożenie rąk, zapoznamy się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, szeroko omówimy przyczyny nieprawidłowych ustawień- dużo szerzej i bardziej szczegółowo niż na pierwszym stopniu Terapii ręki) – zachęcam do zebrania ze sobą zdjęć lub filmów dzieci z nieprawidłowymi ustawieniami.
3. Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami.
4. Wsparcie dziecka leworęcznego.
5. Rodzaje mas plastycznych do wykorzystania w terapii – zasady wprowadzania oraz przepisy na masy „własnej roboty”.
6. Motoryka mała w dysleksji.
7. Pomysły na pracę domową dla całej rodziny.

Wkrótce planujemy szkolenie pt „ Dziecko w równowadze”, o sposobach wspierania dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej i przetwarzania słuchowego.

Zgłoszenia:
Tel : 503 322 500 lub na adres centrum@ortosensis.pl
Miejsce szkolenia:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna Ortosensis
Ul. Okólna 43
05-270 Marki
Zapewniamy materiały, zaświadczenie ukończenia kursu, przerwy kawowe.