Słowa i głoski – efektywna nauka czytania


Zapraszamy na szkolenie: SŁOWA I GŁOSKI – EFEKTYWNA NAUKA CZYTANIA

Koszt: 350zł
Termin: 17-18.03.2018
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych w godz.9:00-15:00

Warsztat z wykorzystaniem autorskich metod, publikacji i pomocy dydaktycznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z praktycznymi metodami pracy z dziećmi w zakresie przygotowania do nauki czytania oraz doskonalenia tej umiejętności.

Szkolenie adresowane jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, terapii pedagogicznej, świetlic.
Prowadząca szkolenie:
mgr Zofia Olejniczak –Pedagog i specjalista w zakresie terapii dzieci trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, edukator. Wieloletni nauczyciel nauczania początkowego, terapii pedagogicznej, doradca metodyczny w zakresie terapii pedagogicznej w WODN w Łodzi.
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów z zakresu terapii pedagogicznej. Współautorka gier edukacyjnych „Słowa i głoski”, „Matematyczne rozgrywki”, „Mnożę i dzielę” oraz publikacji „Zadania z czytania” wyd. Annał

Program szkolenia:boy-286240_1920
1. Czynniki warunkujące naukę czytania:
– znaczenie funkcji percepcyjno-motorycznych
– dojrzałość emocjonalna dziecka
2. Etapy kształcenia syntezy i analizy słuchowej w ujęciu glottodydaktycznym.
3. Podstawy fonetyki niezbędne w edukacji czytelniczej dzieci
5. Ćwiczenia, gry i zabawy dydaktyczne rozwijające umiejętności w zakresie:
– identyfikowania liter i wiązania ich z fonemami,
– tworzenia i czytania sylab
– czytania wyrazów i zdań
– czytania ze zrozumieniem
6. Podstawy ortografii na etapie wczesnoszkolnym.
7. Sposoby motywowania uczniów do pracy nad poprawą umiejętności czytania
8. Możliwości korzystania ze skali fonemowej, jako narzędzia diagnostycznego
9. Sposoby doskonalenia rozumienia czytanego tekstu