Nasz zespół

  • Maria Kwiatkowska

   nauczyciel, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IJAS) Johansena, terapeuta ręki;

   absolwentka Pedagogiki WSRP w Siedlcach , Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Podyplomowej Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD i Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; prywatnie żona i mama trójki dzieci: Martusi, Piotrusia i Zuzi. Ukończyła następujące szkolenia:

   • „Naturalna nauka języka”
   • „Poznaj temperament swój i swojego wychowanka”
   • „Aktywizujące metody i techniki nauczania”
   • „Techniki szybkiego czytania, zapamiętywania i notowania”
   • „Warsztaty plastyczne”
   • „Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia”
   • „Jak mówić, żeby nas dzieci słuchały”, „Jak słuchać, żeby do nas dzieci mówiły” wg. metody E. Faber i A. Mazlish I i II część”
   • „Terapia ręki I i II stopień”
   • „Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS). Indywidualny program treningu słuchowego”
   • „Terapia taktylna”
  • Anna Lipińska

   fizjoterapeuta; terapeuta PNF

    • absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: Fizjoterapia

   Doświadczenie zawodowe:

  • Praktyki w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka ” w Stawnicy
  • Wolontariat:
  • 11 turnusów rehabilitacyjnych w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy – prowadzenie kinezyterapii i organizowanie czasu wolnego podopiecznych
  • Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum” w Rzeszowie – praca z pacjentami na terapii zajęciowej
  • Centrum Intensywnej Terapii „Olinek” w Warszawie – uczestnictwo w kinezyterapii, praca z kombinezonami Therasuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Szkolenia, kursy:
  • Kurs podstawowy PNF
  • Praca z kombinezonami Therasuit
  • Udział w warsztatach panelowych nauk medycznych
  • Szkolenie z zakresu ergonomii pracy, rehabilitacji po udarach, po urazie rdzenia kręgowego, rehabilitacji wad postawy oraz pracy z dziećmi

 

   • Anna Kowalska

    psycholog dziecięcy, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ruchu rozwijającego; absolwentka Wydziału Psychologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dwuletnich, podyplomowych studiów Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD oraz Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; prywatnie żona i mama dwójki dzieci: czteroletniej Olenki i dwuletniej Wiktorii. Ukończyła następujące szkolenia:

   • „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”- „Kinezjologia Edukacyjna P. Denisona”
   • „Metoda Dobrego Startu”
   • „Kierowanie konfliktem przez umiejętność mediowania i negocjacji”
   • „Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole”
   • „Nowe umiejętności psychologiczne i interpersonalne nauczycieli a rozpoznawanie i profilaktyka trudnych zachowań uczniów – jak wychowywać w dobie kryzysu emocjonalnego”
   • „Dendryty, aksony, synapsy – co się dzieje w mózgu małego dziecka i jak to wpływa na jego naukę”
   • „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”
   • ” Model opieki nad małym dzieckiem z zaburzeniami rozwoju i jego rodziny w Ośrodku Wczesnej Interwencji”
   • a

       Joanna Brama

            Logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 roku kontynuuje naukę   na   Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku Logopedia.

       Doświadczenie:
 • od 2009 Indywidualne (prywatne) zajęcia logopedyczne,
 • praktyki studenckie w różnych ośrodkach dotyczące różnych zaburzeń mowy i języka
 • od X 2010 Członkostwo w Naukowym Kole Logopedycznym
 • udział w warsztatach z emisji głosu, konferencjach naukowych (Lublin, Gdańsk, Toruń)
 • od IX 2013 Logopeda (Przedszkole Mali Olimpijczycy, Punkt Przedszkolny Akademia Malucha w Sulejówku)
 • od IX 2013 Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach Projektu UE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
 • Dodatkowe kwalifikacje:
 • Kurs „Wczesna interwencja” organizowany przez Ośrodek ACENTRUM
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się cz.1
 • Podstawy masażu Shantala
 •                                                                                                                               Absolwent Medycznego Studium Masażu Leczniczego i Fizjoterapii w Krakowie;  Od 1998 do chwili obecnej pracował z dziećmi i młodzieżą w Centrum Rehabilitacji „Euromed” w Mielnie, Centrum Intensywnej Terapii „Now I Can” w USA, w Centrum Intensywnej Terapii w Flitwick w Anglii, w „Olinku ” w Warszawie i ostatnio w Continental School of Cairo w Egipcie.
 • Szkolenia uzupełniające:
 • PNF Podstawowy,
 • Podstawy Terapii Manualnej,
 • Podstawy Metody Domana,
 • Podstawy Metody Bobath,
 • Masaż: klasyczny, punktowy, akupresura, segmentowy, sportowy, izometryczny, kosmetyczny,
 • drenaż limfatycznyDodatkowe umiejętności:
 • usprawnianie pacjentów w chorobach neurologicznych, po zabiegach ortopedycznych,
 • gimnastyka w wadach postawy, skoliozy.
 • Anna Płaskowicka

  Anna Płaskowicka

 • Kursy, szkolenia:
 • Kurs AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Kurs z terapii i diagnozy dysfagii
 • Doświadczenie zawodowe:
 • Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie
 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie ul Balkonowa
 • Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ” Helenów”
 • Magdalena Maria Gajcy

                        psycholog

                        Doświadczenie zawodowe:

       • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych I Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Wojskowego Instytutu Medycznego, psycholog na stażu
       • Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, psycholog na stażu
       • Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, praktykant w charakterze psychologa
       • Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II – Gimnazjum Nr 1 oraz Liceum Profilowane, praktykant w charakterze psychologa
       •  Zakład Psychologii Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, praktykant w charakterze psychologa
       • Szkolenia:
       • Kurs pedagogiczny w Studium Pedagogizacji przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
       • Kurs doskonalący dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja” 2008 Stowarzyszenie Q Zmianom: Szkoła Animatorów Kreatywnych, uczestnictwo w warsztacie „Komunikacja i asertywność w pracy z dziećmi i młodzieżą”. Uprawnienia do przeprowadzania warsztatów w szkołach podstawowych na tematy „Uczyć się, ale jak” oraz „Ja i moje prawa”
       • Beata Wajszczak

        oligofrenopedagog; nauczyciel mianowany z 19-letnim stażem pracy w przedszkolu specjalnym na oddziale Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji, gdzie opieką są objęte dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, rozszczepem kręgosłupa, zespołami genetycznymi, mikrouszkodzeniami mózgu; absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW ze specjalnością Pedagogika Opiekuńcza; studiów podyplomowych Pedagogika Przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej WSH im A. Gieysztora w Pułtusku; kursu kwalifikacyjnego w zakresie oligofrenopedagogiki; od 5 lat prowadzi terapię psychomotoryczną wg M. Procus i M. Block. Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

       • System Nauczania Kierowanego – szkolenie prowadzone przez E. Pappert i O. Surtees z Wielkiej Brytanii
       • kursy w zakresie stosowania alternatywnej i wspomagającej komunikacji językowej: system znakowo-obrazkowy, piktogramy, system komunikacji Makaton, system komunikacji obrazkowej PCS
       • szkolenie warsztatowe „Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M Block „ (z Belgii)
       • Anna Walisiak

        oligofrenopedagog z dwudziestoletnią praktyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, m.in. z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, różnorodnymi schorzeniami neurologicznymi i zespołami genetycznymi. Duże doświadczenie w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym metodą Nauczania Kierowanego. Od pięciu lat prowadzi terapię psychomotoryczną wg M. Procus i M. Block.