NASZ ZESPÓŁ

Maria Kwiatkowska

Maria Kwiatkowska

współzałożycielka Centrum Ortosensis, od 2014r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ortosensis, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta metody Warankego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IJAS) Johansena i Neuroflow, terapeuta ręki; absolwentka Pedagogiki WSRP w Siedlcach , Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Podyplomowej Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD i Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; absolwentka podyplomowych studiów „Zarządzanie oświatą” na UKSW w Warszawie prywatnie żona i mama trójki dzieci: Martusi, Piotrusia i Zuzi. Ukończyła następujące szkolenia:

 • „Naturalna nauka języka”
 • „Poznaj temperament swój i swojego wychowanka”
 • „Aktywizujące metody i techniki nauczania”
 • „Techniki szybkiego czytania, zapamiętywania i notowania”
 • „Warsztaty plastyczne”
 • „Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia”
 • „Jak mówić, żeby nas dzieci słuchały”, „Jak słuchać, żeby do nas dzieci mówiły” wg. metody E. Faber i A. Mazlish I i II część”
 • „Terapia ręki I i II stopień”
 • „Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS). Indywidualny program treningu słuchowego”
 • „Terapia taktylna”
 • „Grafomotoryka”
 • „Terapia Nadwrażliwości Słuchowej”
 • „Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow”
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

  Anna Lipińska-Korzeniowska

  terapeuta SI, fizjoterapeuta; terapeuta PNF absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: Fizjoterapia

  Doświadczenie zawodowe:

  • Praktyki w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka ” w Stawnicy

  Wolontariat:

  • 11 turnusów rehabilitacyjnych w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy – prowadzenie kinezyterapii i organizowanie czasu wolnego podopiecznych
  • Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum” w Rzeszowie – praca z pacjentami na terapii zajęciowej
  • Centrum Intensywnej Terapii „Olinek” w Warszawie – uczestnictwo w kinezyterapii, praca z kombinezonami Therasuit

  Szkolenia, kursy:

  • PNF Podstawowy
  • PNF Rozwijający
  • PNF w Pediatrii
  • PNF w skoliozach ,
  • Praca z kombinezonami Therasuit
  • Szkolenie z zakresu ergonomii pracy, rehabilitacji po udarach, po urazie rdzenia kręgowego, rehabilitacji wad postawy oraz pracy z dziećmi
  • Taping rehabilitacyjny
  • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
  • Terapia ręki I i II stopień
  • Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopień
  • Wady postawy u dziecka wieku przedszkolnym w odniesieniu do zaburzeń w rozwoju sensomotorycznym Ocena i badanie postawy dziecka. Wpływ postawy z uwzględnieniem rozwoju sensomotorycznego Podstawy terapii . Program domowy oraz przykładowe ćwiczenia

   Paulina Kapla

   fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath

   Wykształcenie
   Jestem absolwentką studiów magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów licencjackich Uniwersytetu Medyczny w Białymstoku na kierunku fizjoterapia.
   Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne.

   Kursy i Szkolenia

   • Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath Basic
   • Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
   • Szkolenie z zakresu Terapii Manualnej
   • Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI; Analiza radiologiczna w Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
   • Kurs masażu tkanek głębokich
   • Kurs masażu klasycznego, izometrycznego, relaksacyjnego
   • Kurs drenażu limfatycznego
   • Kinesiotaping KT1 + KT2
   • Nowoczesna laseroterapia w praktyce – kurs podstawowy
   • Fakultet Aging, Wellness, Spa
   • Fakultet Logopedia dla potrzeb fizjoterapii

   Doświadczenie zdobyte na licznych praktykach wykorzystuję w pracy zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. W swojej praktyce zajmuję się pacjentami z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz pourazowymi wykorzystując odpowiednio dobrane metody i formy rehabilitacji.

    

    

    

   Marzena Woźniak

   Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
   Jestem magistrem psychologii, specjalizacja psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej, magistrem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja pomoc społeczno-terapeutyczna oraz absolwentką Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi, jak i z dziećmi. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam: na oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w terapeutycznych placówkach niepublicznych, a także podczas pracy w charakterze nauczyciela terapeuty w kilku przedszkolach integracyjnych. Chcąc lepiej rozumieć potrzeby dzieci, szczególnie tych z autyzmem, zdecydowałam się na ukończenie Kursu Integracji Sensorycznej I i II stopnia oraz następujących szkoleń:

   • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
   • Podstawowe zagadnienia z diagnozy i terapii autyzmu oraz zespołu Aspergera
   • Autyzm, zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w
    oparciu o techniki behawioralne
   • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem testu PEP-R
   • Autyzm – podstawowe zagadnienia diagnozy i terapii dzieci z autyzmem
   • Metody terapii osób z autyzmem
   • Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem
   • Zaburzenia sensoryczne w praktyce „Po drugiej stronie lustra”
   • Sekwencja stymulacyjna – wprowadzenie do metod stymulacyjnych
   • Zasady pracy z osobami z autyzmem
   • Zasady konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych
   • Sytuacja prawna i psychologiczna dziecka krzywdzonego
   • Formy pomocy dziecku i rodzinie
   • Zasady podejmowania interwencji psychologicznej i obsługi telefonu zaufania oraz pomocy korespondencyjnej
   • Kurs Pierwszej Pomocy Pediatrycznej

   Pracując z dziećmi, zarówno jako psycholog, czy też terapeuta SI, staram się myśleć perspektywicznie – tak, aby poprzez dobrą zabawę „tu i teraz” budować fundamenty lepszej przyszłości.

    

    

   Jacek Pasternak PNG

    

   Jacek Pasternak

   Logopeda, pedagog specjalny

   Wykształcenie:

    • Uniwersytet Warszawski (Logopedia Ogólna Kliniczna),
    • Akademia Pedagogiki Specjalnej (Pedagogika Specjalna, Logopedia)
    • Studium Aktorskie LART w Krakowie

   Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach edukacyjnych, specjalistycznych poradniach terapeutycznych, a także w szpitalach na terenie Warszawy i okolic. Zajmuje się terapią dzieci i osób dorosłych, zmagającymi się między innymi z:

    • zaburzeniami artykulacji,
    • zaburzeniami komunikacji wynikającymi z ASD (Spektrum Autyzmu),
    • zaburzeniami płynności mówienia (jąkanie),
    • opóźnionym rozwojem mowy,
    • neurogennymi zaburzeniami mowy (afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego),
    • zaburzeniami mowy wynikającymi z przyczyn anatomicznych (rozszczepy wargi i podniebienia, laryngektomia),
    • zaburzeniami czytania i pisania (dysleksja).

   Terapię zaburzeń językowo-komunikacyjnych opiera przede wszystkim na indywidualnym podejściu do pacjenta i wspieraniu jego mocnych stron. Stara się aktywnie angażować w terapię logopedyczną rodziców dzieci z zaburzeniami mowy, nierzadko organizując dla nich wykłady dot. profilaktyki logopedycznej od poczęcia.
   Wykształcenie aktorskie, występy w polskich produkcjach fabularnych i komercyjnych, prowadzenie konferencji i imprez (również dla dzieci) oraz warsztatów i szkoleń, dotyczących głosu i komunikacji, przekłada na pomoc osobom, które chcą:

   • poprawić emisję głosu,
   • zwiększyć skuteczność komunikacji,
   • nauczyć się zasad prawidłowego tworzenia głosu i jego higieny,
   • poprawić wyrazistość wypowiedzi (w tym akcentu i intonacji),
   • nauczyć się sztuki wystąpień publicznych.

    22782031_1782055228494395_30182410_n

    Aneta Rembiszewska

    pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda

    Absolwentka studiów na kierunku pedagogika specjalna w specjalności: terapia pedagogiczna oraz studiów na kierunku pedagogika w specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia logopedyczne w APS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach edukacyjnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Warszawie.
    Ukończyła następujące szkolenia:

     • „Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego”
     • „Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”
     • „Połykanie i pozycja spoczynkowa języka”
     • Szkolenie certyfikacyjne dla terapeutów pedagogicznych nadające uprawnienia do
      posługiwania się wybranymi testami psychologicznymi i pedagogicznymi.
     • „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończonego 9 roku życia”.
     • „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”
     • „Edukacja matematyczna – jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami”
     • „Niebezpieczne zachowania dzieci: wychowanie czy choroba?”
     • „Uczeń z zespołem Aspergera – organizacja środowiska szkolnego, nauczanie, wspomaganie rozwoju społecznego”
     • „Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia”
     • „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”
     • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

    Kinga Olechowska

    neurologopeda, pedagog specjalny
    Wykształcenie
    Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uczelni Łazarskiego.
    Doświadczenie
    Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając m.in. roczny staż w Centrum Terapii Autyzmu, praktyki w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu koło Warszawy, dwutygodniowy wyjazd terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. W ramach uczelnianych zajęć praktycznych hospitowała i/lub prowadziła zajęcia w następujących placówkach: Szpital Grochowski-Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej, Centrum Mowy i Ruchu (Elf), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, Tabita-Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla osób z afazją, Instytut Matki i Dziecka, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z Autyzmem – Fundacji SCOLAR. Od 2017 do 2019 roku była związana z Przedszkolem Specjalnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Lady Sue Ryder w Warszawie, gdzie prowadziła indywidualną terapię logopedyczną. Obecnie pracuje na stanowisku logopedy w prywatnych przedszkolach na terenie Warszawy.

    Szkolenia i konferencje

    • 2018.10.27- Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym- Centrum Mowy i Ruchu ELF. Warszawa.
    • 2018.10.6-7- AAC. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – szkolenie podstawowe (II stopień). ,,Mówić bez Słów – ISAAC Polska”, Warszawa.
    • 2018.04.21-22 – Szkolenie ,,Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, Ośrodek Szkolenia
     SCOLARIS, Warszawa.
    • 2018.02.10-11 – AAC. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – szkolenie podstawowe (I stopień). ,,Mówić bez Słów – ISAAC Polska”, Warszawa.
     2018.02.03 – Szkolenie ,,Trudności związane z karmieniem u dziecka – od teorii do praktyki”, Warszawa.
     2018.01.12-14 i 26-28 – Szkolenie ,,Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy)”,Warszawa.
     2017.10. 29 – Szkolenie ,,Profil psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania planu terapeutycznego dla dzieci z
     zaburzeniami rozwoju”, Warszawa.
     2017.04.02 – Szkolenie II stopnia Makaton ,,MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM”, Warszawa.
     2017.04.01 – Konferencja z udziałem dr. Petera Schmidta ,,Autyzm. Życie z zespołem Aspargera”, Legionowo.
     2017.03. 26 – Szkolenie ,,Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”, Instytut Edukacji Logopedycznej, Warszawa.
     2017.03. 26 – Szkolenie ,,Diagnoza i terapia ślinienia”, Instytut Edukacji Logopedycznej, Warszawa.
     2016.10.15 – Szkolenie ,,Zrozumieć, aby pomóc – dziecko z Zespołem Aspargera w szkole i domu”, SOTIS, Warszawa.
     2016.10.01 – Szkolenie ,,Mutyzm wybiórczy w 3 perspektywach (rodzic – specjalista – szkoła) zastosowanie teorii w praktyce”, Marki.
     2016.10.07 – Konferencja naukowo szkoleniowa ,,Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym”,
     Warszawa.
     2016.09.23-24 – Szkolenie I stopnia Makaton ,,MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM”, Warszawa.
     2016.09.04-05 -,,Diagnoza i Terapia Ręki – szkolenie I i II stopnia”, Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR, Warszawa.
     2016.04.10 – Szkolenie ,,Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem”, ASAN (Centrum Wspomagania Rozwoju),
     Warszawa.
     2016.03.05 – ,,Jąkanie bardziej płynne to nie paradoks”, Europejski dzień logopedy, Warszawa.
     2016.06.04 – Konferencja ,,Autyzm w szkole”, Poznań.
     2015.12.11 – Konferencja ,,Logopedia nie tylko dla dzieci. Zaburzenia mowy i słuchu u osób dorosłych”, Lublin.

     22782031_1782055228494395_30182410_n

     Daria Żach

     Psycholog, psychoterapeuta, pedagog
     Absolwentka wydziału psychologicznego na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, wydziału pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów odbywając staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Centrum Administracyjnym nr 1, obsługującym Dom Dziecka nr 12 w Warszawie. Współprowadziła zajęcia dydaktyczne jak i spotkania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci w VII Ogrodzie Jordanowskim w Warszawie oraz wspierała osoby z grup szczególnego ryzyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie.

     Obecnie pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Dziennym psychiatrycznym dla dzieci i Młodzieży, gdzie prowadzi terapię indywidualną pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z zaburzeniami emocjonalnymi okresu dzieciństwa, zaburzeniami lękowymi oraz trudnościami społecznymi. Prowadzi terapię zajęciową dla dzieci od 2. roku życia w zakresie Arteterapii, Grupy Relacji oraz Bajkoterapii.
     W naszej Poradni prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe Treningu Umiejętności społecznych.
     Poszerza swoją wiedzę podczas kursów zawodowych i kwalifikacyjnych, m.in. Kurs Terapii Zajęciowej, Skala inteligencji Stanford–Binet 5, Dziecko z autyzmem w przedszkolu, Trening umiejętności społecznych – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu, Genogram – klucz do zrozumienia rodziny, Test Tematycznej.

     22782031_1782055228494395_30182410_n

      

     Karolina Skerczyńska

     Psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia

     Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Szkolę się na psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Crescentia. W trakcie studiów, brałam udział w programie międzynarodowej wymiany studentów w Maladze, gdzie studiowałam psychologię w języku hiszpańskim.

     W 2020r. pracowałam na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Konstantynowie, gdzie diagnozowałam i sporządzałam opinię psychologiczną uczestnika. Prowadziłam spotkania indywidualne i grupowe oraz organizowałam warsztaty integracyjne. Od października 2020r. odbywam staż w Kryzysowym Telefonie Zaufania 116123 dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, gdzie udzielam pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności czy chronicznego stresu. Od grudnia 2020r. pracuję jako psycholog w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim w Ośrodku Terapeutycznym „Bez Masek”. Ukończyłam również Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie na kierunku Mechanika I Budowa Maszyn o specjalizacji pilotaż samolotowy. Posiadam licencję pilota zawodowego. Od lat dziecięcych fascynuję się psychologią jak i lotnictwem. Staram się łączyć obie pasje. W swojej pracy kieruje się wiedzą, doświadczeniem oraz intuicją. Pracuje z ciałem i umysłem korzystając z wizualizacji, relaksacji oraz innych narzędzi terapeutycznych. Głęboko wierzę, że klient jest ekspertem od samego siebie.

     22782031_1782055228494395_30182410_n

     Bogumiła Chodzyńska

     psycholog, terapeuta w trakcie certyfikacji

     Jestem psychologiem i terapeutą w trakcie certyfikacji (w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach). Studia psychologiczne ukończyłam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

     Prowadzę diagnozę psychologiczną oraz terapię dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

     Pomagam m.in. Pacjentom mierzącym się z zaburzeniami nastroju, lękiem, trudnościami w zachowaniu i w relacjach społecznych, a także tym tkwiącym w trudnych relacjach.

     Prowadzę:
     – diagnozę i terapię indywidualną (dzieci, młodzież, dorośli)
     – terapię par w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
     – konsultacje rodzicielskie (analiza metod wychowawczych i przygotowanie programu zmiany)
     – terapię funkcji poznawczych, takich jak koncentracja, pamięć, percepcja (przydatną zwłaszcza dla dzieci z ADHD, ADD, osób z zaburzeniami neurologicznymi)

     Uwielbiam pracować z dziećmi i młodzieżą – zawsze staram się, aby wizyta przebiegała w jak najbardziej komfortowych dla Małego Pacjenta warunkach. Jako form leczenia używam wtedy nie tylko rozmowy, ale także terapeutycznych zabaw i elementów arteterapii.
     W terapię dzieci i młodzieży zawsze zaangażowani są również rodzice, z którymi pozostaję w kontakcie i co jakiś czas spotykam się na konsultacje rodzinne.

     Doświadczenie zawodowe zbierałam m.in. w Centrum Terapii Sotis, poradni Przystań Psychologiczna i Fundacji Ocalenie.

     Kursy i szkolenia:
     – Kurs zaawansowany psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CPSR w Warszawie) – uzyskanie tytułu terapeuty
     – Kurs 1. stopnia psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CPSR w Warszawie)
     – Moduł terapii par w nurcie psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
     – Kurs trenerski Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Zastępowania Agresji
     – Praca psychoterapeutyczna z nastolatkami – metody
     – Zastosowanie terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą
     – Moc bajkoterapii
     – Praktyczna diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
     – Zastosowanie technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi
     – techniki treningu funkcji poznawczych u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi
     – metoda pozytywnej dyscypliny – kurs wprowadzający

     Czas wolny uwielbiam spędzać podróżując w nieznane (zwłaszcza autostopem), uciekając w stronę Natury (zwłaszcza w góry) i smakując coraz to nowe potrawy (zwłaszcza orientalne).

     Zuzanna Jentkiewicz

     Zuzanna Jentkiewicz

      

     psycholog, terapeuta w trakcie szkolenia; Jestem absolwentką psychologii (specjalność kliniczna) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie uczestniczę w 3 roku całościowego szkolenia z psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ośrodek posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oprócz tego ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

     Swoje doświadczenie zdobywałam już podczas studiów uczestnicząc w praktykach w przedszkolach terapeutycznych i na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

     Obecnie pracuję w prywatnych gabinetach prowadząc:

     • terapię indywidualną dzieci.,
     • warsztaty grupowe dla dzieci,
     • konsultacje rodzicielskie,
     • terapię rodzin.

     Anna Kowalska

     Anna Kowalska

     psycholog dziecięcy, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ruchu rozwijającego, terapeuta Integracji Sensorycznej;
     absolwentka Wydziału Psychologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dwuletnich, podyplomowych studiów Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD oraz Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; prywatnie żona i mama dwójki dzieci: Oleńki i Wiktorii. Ukończyła następujące szkolenia:

     • „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”- „Kinezjologia Edukacyjna P. Denisona”
     • „Metoda Dobrego Startu”
     • „Kierowanie konfliktem przez umiejętność mediowania i negocjacji”
     • „Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole”
     • „Nowe umiejętności psychologiczne i interpersonalne nauczycieli a rozpoznawanie i profilaktyka trudnych zachowań uczniów – jak wychowywać w dobie kryzysu emocjonalnego”
     • „Dendryty, aksony, synapsy – co się dzieje w mózgu małego dziecka i jak to wpływa na jego naukę”
     • „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”
     • ” Model opieki nad małym dzieckiem z zaburzeniami rozwoju i jego rodziny w Ośrodku Wczesnej Interwencji”
     • Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

     20170829_143713-1

     Sylwia Majewska

     Dietetyk, Specjalista ds. żywienia i dietetyki
     Absolwentka dietetyki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego na wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.
     W pracy z pacjentami wykorzystuje doświadczenie oraz wiedzę, którą stale pogłębia uczestnicząc w licznych konferencjach naukowo – szkoleniowych oraz kursach z zakresu dietetyki. Specjalista w zakresie zdrowego i efektywnego odchudzania, a także dietoterapii takich schorzeń jak : insulinooporność, celiakia, choroby tarczycy i żywieniu w chorobach nowotworowych. Planując jadłospisy wykorzystuje swoje pasję jaką jest gotowanie, dzięki czemu udowadnia, że zdrowa dieta może być łatwa i smaczna. Wspólnie ze swoimi podopiecznym pracuje nie tylko nad zmianą nawyków żywieniowych, ale uczy jak polubić aktywność fizyczną i zredukować stres.
     Prywatnie mama dwójki dzieci: Matyldy i Mikołaja.
     Zapraszamy do odwiedzenia stronę sylviadieta.pl i blog o zdrowym odżywianiu dietetykasylvia.blox.pl

     Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

     • dietoterapia w insulinooporności zespole policystycznych jajników i cukrzycy
     • interpretacja badań laboratoryjnych:morfologia krwii obwodowej, lipidogram, markery nowotworowe
     • zalecenia żywieniowo-diagniostyczne w chorobie Hashimoto
     • Diagnostyka, metodyka leczenia i zalecenia żywieniowe w cukrzycy typu I i II
     • Suplementacja w sporcie (kreatyna)
     • Autoimmunologia -aktualne podejście do leczenia chorób z autoagresji
     • psychodietetyki
     • warsztaty dla seniorów,, Zdrowie na talerzu”, ,,Profilaktyka chorób nowotworowych”

     22782031_1782055228494395_30182410_n

     Magdalena Chmielewska

     logopeda, polonista, socjolog, oligofrenopedagog
     Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku socjologia oraz filologia polska – specjalność logopedia oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki.
     Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z prywatnymi pacjentami indywidualnie a od kilku lat w szkole podstawowej oraz przedszkolu z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi, zarówno z opóźnionym rozwojem mowy jak i specyficznymi trudnościami szkolnymi.

     

    Justyna Arczewska

    Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI

    Absolwentka wydziału psychologicznego na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
    SWPS, wydziału pedagogicznego na Akademii Pegagogiki Specjalnej oraz studiów
    podyplomowych z Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej.
    Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów odbywając staż w Samodzielnym
    Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie oraz Przystani Psychologicznej, a
    także pracując w publicznych szkołach i przedszkolach.
    W naszej Poradni prowadzi terapię indywidualną.

    Szkolenia, kursy:

    • Stres i techniki radzenia sobie z nim
    • Dziecko w obliczu rozpadu rodziny
    • ABC Terapeuty Pedagogicznego
    • Ćwiczenia funkcji wzrokowych usprawniające czytanie, pisanie i grafomotorykę
    • Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego –
     możliwości diagnostyczne i terapeutyczne
    • Zaburzenia integracji sensorycznej – rozpoznawanie i odpowiednia stymulacja
    • Propozycje zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów zagrożonych
     niedostosowaniem
    • Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 – uprawnienia diagnostyczne

    Dorota Ciskowska

    Dorota Ciskowska

    Pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej,
    provider treningu słuchowego Neuroflow.

    W 2018r. otworzyła Gabinet wspierania rozwoju Padok w Ostrołęce, gdzie prowadzi terapię
    ręki, terapię pedagogiczną i terapię Integracji Sensorycznej.
    Wspołpracuje również z przedszkolem logopedyczno-terapeutycznym „Supełek” w Ostrołęce
    jako terapeuta SI.
    Wcześniej zdobywała doświadczenie pedagogiczne pracując od 2011 r. jako nauczyciel
    wychowania przedszkolnego następnie pedagog szkolny oraz terapeuta pedagogiczny.
    Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach (licencjat z pedagogiki
    opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną), Szkoły Głównej Gospodarstwa
    Wiejskiego w Warszawie (magister pedagogiki szkolnej i terapii pedagogicznej) oraz studiów
    podyplomowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (edukacja
    przedszkolna i wczesnoszkolna) a także studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej
    w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.
    Prywatnie mama dwójki dzieci Julii i Marcela.

    Szkolenia, kursy:

    • Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla
     dzieci w wieku przedszkolnym.
    • Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i
     działania nauczyciela.
    • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET).
    • Dziecko z cukrzycą.
    • Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle
     obowiązujących przepisów.

    • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach
     edukacyjnych.
    • Propozycje zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów zagrożonych
     niedostosowaniem
    • Elementy Integracji Odruchów w pracy terapeuty Integracji Sensorycznej.
    • Dziecko z Wadą postawy w terapii sensomotorycznej.
    • Trening jedzenia-szkolenie z wybiórczości pokarmowej.
    • Zastosowanie Tapingu w terapii sensomotorycznej.
    • Certyfikat providera Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow