Maria Kwiatkowska – pedagog , terapeuta pedagogiczny, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IJAS) Johansena, terapeuta ręki;

Absolwentka Pedagogiki WSRP w Siedlcach , Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Podyplomowej Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD i Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; prywatnie żona i mama trójki dzieci: Martusi, Piotrusia i Zuzi.

Ukończyła następujące szkolenia:

  • „Naturalna nauka języka”;
  • „Poznaj temperament swój i swojego wychowanka”;
  • „Aktywizujące metody i techniki nauczania”;
  • „Techniki szybkiego czytania, zapamiętywania i notowania”;
  • „Warsztaty plastyczne”;
  • „Specyficzne trudności w uczeniu się : dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia”;
  • „Jak mówić, żeby nas dzieci słuchały”, „Jak słuchać, żeby do nas dzieci mówiły” wg. metody E. Faber i A. Mazlish I i II część”.
  • „Terapia ręki I i II stopień”.
  • „Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS).Indywidualny program treningu słuchowego”
  • „Terapia taktylna”