Psycholog dziecięcy

psycholog dziecięcy           W naszym ośrodku prowadzimy diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży ze wschodniej części Warszawy i okolic. Jest to terapia indywidualna i grupowa. Psycholog dziecięcy wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie, poznane metody pracy bada mocne strony dziecka oraz jego deficyty po to, aby skutecznie pomóc mu podczas terapii. Praca psychologa dziecięcego obejmuje szeroki zakres działań, których celem jest zapewnienie podopiecznym pomocy w pokonywaniu trudności: – wychowawczych – szkolnych – w relacjach z rówieśnikami – związanych z zaburzeniami zachowania – ADHD – zespołami genetycznymi – zaburzeniami lękowymi, nieśmiałością Spotkania z psychologiem dziecięcym odbywają się indywidualnie lub w obecności opiekunów, w zależności od wieku i trudności dziecka. Konsultacje pozwalają poznać istotę problemów dziecka czy młodego człowieka oraz nauczyć pacjenta lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Natomiast spotkanie psychologa dziecięcego z rodzicami ma zadanie psychoedukacyjne. Wykonujemy szereg testów psychologicznych, których celem jest wnikliwe poznanie dziecka.