Zapraszamy na półkolonie terapeutyczne TUS!

Zajęcia realizowane są w oparciu o zasady procesu grupowego, na których uczestnicy nabędą lub udoskonalą umiejętności z zakresu:

 • kształtowania wiedzy o umiejętnościach społecznych, 
 • wyposażania w pożądane umiejętności wykonawcze,
 • zmniejszenia doświadczanego napięcia emocjonalnego poprzez zwiększanie samoświadomości,
 • wzmacnianie samooceny.

Ponadto uczestnictwo w zajęciach daje możliwość:

 • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej,
 • zwiększenia umiejętności koncentracji uwagi,
 • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego
 • dobrej zabawy 🙂

Organizacja zajęć:

 • 25 godzin terapeutycznych
 • mało liczne grupy (od 6 do 8 osób) zbliżone wiekiem i potrzebami rozwojowymi,
 • zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 14:00
 • termin: 10-14 lipca 2023 lub 17-21 lipca 2023

W ramach zajęć będą organizowane:

 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Warsztaty kreatywności z elementami arteterapii – warsztaty malowania na drewnie, warsztaty malarskie, warsztaty z malowania tkanin, 
 • Warsztaty kulinarne
 • Trening Koncentracji
 • Zajęcia taneczno-ruchowe
 • Ćwiczenie symulujące sytuacje społeczne dnia codziennego

Przykładowy plan dnia:

9:00 – 10:30 Moduł: Trening Umiejętności Społecznych 

10:30 -11:00 Drugie śniadanie

11:00 – 12:00 Moduł warsztatowy: np. warsztat kreatywności

12:00 – 12:50 Zajęcia ruchowe

12:50-13:20 Obiad 

13:20 – 14:00 Zabawy integracyjne

Koszt: 1550zł  (wraz z wyżywieniem)

Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat.

Rozmowa konsultacyjna:

 • Aby zapisać się do grupy półkolonijnej, należy odbyć rozmowę konsultacyjną z terapeutą prowadzącym półkolonie (dotyczy dzieci, które nie są pacjentami poradni)
 • Czas trwania konsultacji: 30 minut
 • Cena konsultacji:80 zł