Zapraszamy na letnie półkolonie terapeutyczne!

PÓŁKOLONIE PROGRAM


1 dzień

8:30 – 9:00 Świetlica (dzieci mogą tu zjeść swoje śniadanie, swobodna zabawa)

9:00 – 12:00 Zajęcia w oparciu o proces grupowy z wykorzystaniem metod pracy z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych:

 • Doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących / bezpiecznych relacji;

 • Wspólne przygotowanie II śniadania – kształtowanie umiejętności porozumiewania się, dyskutowania, ustalania, realizacji pomysłów wybranych przez grupę;

 • Ćwiczenie integrujące grupę, budujące wzajemne zaufania;

12:00 – 13:00 Obiad

13.00 – 14.30 Warsztaty artystyczne – Lepienie z gliny

14:30 – 15:00 Świetlica/Plac zabaw/Zabawy ruchowe


2 dzień

8:30 – 9:00 Świetlica (dzieci mogą tu zjeść swoje śniadanie, swobodna zabawa)

9:00 – 12:00 Zajęcia w oparciu o proces grupowy z wykorzystaniem metod pracy z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych:

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w własnymi emocjami;

 • Wspólne przygotowanie II śniadania – kształtowanie umiejętności porozumiewania się, dyskutowania, ustalania, realizacji pomysłów wybranych przez grupę;

 • Ćwiczenia kształtujące uważność;

12:00 – 13:00 Obiad

13.00 – 14.30 Warsztaty – praca z żywicą

14:30 – 15:00 Świetlica/Plac zabaw/Zabawy ruchowe


3 dzień

8:30 – 9:00 Świetlica (dzieci mogą tu zjeść swoje śniadanie, swobodna zabawa)

9:00 – 12:00 Zajęcia w oparciu o proces grupowy z wykorzystaniem metod pracy z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych:

 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami swoimi i innych;

 • Wspólne przygotowanie II śniadania – kształtowanie umiejętności porozumiewania się, dyskutowania, ustalania, realizacji pomysłów wybranych przez grupę;

 • Ćwiczenia kształtujące umiejętność wyciszania się / relaksu;

12:00 – 13:00 Obiad

13.00 – 14.30 Warsztaty artystyczne – praca z suszonymi kwiatami

14:30 – 15:00 Świetlica/Plac zabaw/Zabawy ruchowe
4 dzień

8:30 – 9:00 Świetlica (dzieci mogą tu zjeść swoje śniadanie, swobodna zabawa)

9:00 – 11:00 Zajęcia w oparciu o proces grupowy z wykorzystaniem metod pracy z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych:

 • Doskonalenie umiejętności asertywności;

 • Wspólne przygotowanie II śniadania – kształtowanie umiejętności porozumiewania się, dyskutowania, ustalania, realizacji pomysłów wybranych przez grupę;

 • Ćwiczenie budujące pozytywną samoocenę;

11:00 – 12:00 Warsztaty kulinarne

12:00 – 13:00 Obiad

13.00 – 14.30 Warsztaty artystyczne – malowanie torby płóciennej/worka szkolnego

14:30 – 15:00 Świetlica/Plac zabaw


5 dzień

8:30 – 9:00 Świetlica (dzieci mogą tu zjeść swoje śniadanie, swobodna zabawa)

9:00 – 12:00 Zajęcia w oparciu o proces grupowy z wykorzystaniem metod pracy z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych:

 • Doskonalenie umiejętności bezpiecznego zachowania się, rozumienia i przestrzegania norm społecznych;

 • Wspólne przygotowanie II śniadania – kształtowanie umiejętności porozumiewania się, dyskutowania, ustalania, realizacji pomysłów wybranych przez grupę;

 • Ćwiczenie uważnego słuchania;

12:00 – 13:00 Obiad

13.00 – 14.30 Warsztaty artystyczne – pamiątka z półkolonii.

14:30 – 15:00 Świetlica/Plac zabaw/Zabawy ruchoweCENA: 1940zł