Turnus wakacyjny TUS

Po wielomiesięcznym nauczaniu zdalnym, pomału wracamy do tzw. normalności. Niestety
czas izolacji niekorzystnie wpłynął na funkcjonowanie społeczno-emocjonalne nie tylko
dorosłych, ale i dzieci. Pojawiły się lub nasiliły problemy w codziennym funkcjonowaniu.
Niedojrzałość emocjonalna, niska odporność na porażki i szybkie wycofywanie się w ich
obliczu, niska samoocena, problemy z zachowaniem, to tylko niektóre trudności, z którymi
zmagają się dzieci. Można nad nimi skutecznie pracować i pomóc dzieciom odzyskać wiarę
w siebie, w swoją skuteczność i sprawczość.
Zapraszamy na wakacyjne zajęcia realizowane są w oparciu o zasady procesu grupowego, na
których uczestnicy nabędą lub udoskonalą umiejętności z zakresu:
● kształtowania wiedzy o umiejętnościach społecznych,
● wyposażania w pożądane umiejętności wykonawcze,
● zmniejszenia doświadczanego napięcia poprzez zwiększanie samoświadomości,
● wzmacnianie samooceny.
Ponadto uczestnictwo w zajęciach daje możliwość:
● przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej,
● korygowania oraz pohamowania spontanicznych, często nieadekwatnych reakcji,
● zwiększenia umiejętności koncentracji uwagi,
● przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia
emocjonalnego i fizycznego.
Organizacja zajęć:
● 15 godzin dydaktycznych (45-minutowe)
● mało liczne grupy (od 4 do 6 osób) zbliżone wiekiem i potrzebami rozwojowymi,
● zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych od 16:30-17:00 lub w godzinach
porannych od 10:00 (godzina rozpoczęcia zajęć będzie dopasowana do chętnych)
● termin – 2 tury: 5-9 lipca; 12-16 lipca
● zajęcia będą trwały 2,5 h zegarowej (2 godziny dydaktyczne Treningu Umiejętności
Społecznych, przerwa na toaletę oraz mały posiłek, a także zajęcia dodatkowe w
zależności od potrzeb grupy np. logorytmika, sensoplastyka, zajęcia ruchowe z
elementami Integracji Sensorycznej, relaksacja, trening uważności, wspólne
przyrządzania posiłków)
Cena: 750 zł/1 tura (5 dni) – specjalna zniżka dla klientów Poradni – 675zł
Turnus jest płatny w całości z góry.