Trening Umiejętności Społecznych – nowe grupy

Rusza nowa edycja Treningu Umiejętności Społecznych. Zajęcia te służą trenowaniu umiejętności komunikacji, współpracy w grupie oraz mają na celu naukę samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia są prowadzone w roku szkolnym. Odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat pracują w grupach maksymalnie 4-5 osobowych.
Chętne dzieci i młodzież zapraszamy na spotkania z prowadzącymi zajęcia.

Więcej informacji: http://www.ortosensis.pl/trening-umiejetnosci-spolecznych/
Zapisy w sekretariacie lub pod tel. 503 322 500