Terapie od września

Szanowni Rodzice,
Od września rozpoczynamy zapisy dzieci na indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne i edukacyjne:

Zajęcia grupowe (4-5 osób)
1. Mnemotechniczny trening ortograficzny dla dzieci dyslektycznych (od klasy III).
2. Metoda Dobrego Startu dla dzieci 6-7 letnich.
3. Warsztaty psychologiczne dla dzieci nieśmiałych (grupy dobrane wiekowo).
4. Warsztaty plastyczne z elementami terapii ręki (3 osoby w grupie).
5. Gimnastyka korekcyjna.
6. Trening Umiejętności Społecznych (grupy dobrane wiekowo).

Zajęcia grupowe są prowadzone od września do czerwca.
Zapisy w rejestracji lub pod nr tel. 503 322 500.