Szkolenie: SŁOWA I GŁOSKI – efektywna nauka czytania

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

SŁOWA I GŁOSKI – efektywna nauka czytania

Termin: 12-13.05.2018 9:00 – 15:00 (16h dydaktycznych)
Koszt: 350zł
Warsztat z wykorzystaniem autorskich metod, publikacji i pomocy dydaktycznych.
Czas trwania : 16 godzin dydaktycznych

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z praktycznymi metodami pracy z dziećmi w zakresie przygotowania do nauki czytania oraz doskonalenia tej umiejętności.
Szkolenie adresowane jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, terapii pedagogicznej, świetlic.
Prowadząca szkolenie:
mgr Zofia Olejniczak – Pedagog i specjalista w zakresie terapii dzieci trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, edukator. Wieloletni nauczyciel nauczania początkowego, terapii pedagogicznej, doradca metodyczny w zakresie terapii pedagogicznej w WODN w Łodzi.
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów z zakresu terapii pedagogicznej. Współautorka gier edukacyjnych „Słowa i głoski”, „Matematyczne rozgrywki”, „Mnożę i dzielę” oraz publikacji „Zadania z czytania” wyd. Annał
Program szkolenia:
1. Czynniki warunkujące naukę czytania:
– znaczenie funkcji percepcyjno-motorycznych
– dojrzałość emocjonalna dziecka
2. Etapy kształcenia syntezy i analizy słuchowej w ujęciu glottodydaktycznym.
3. Podstawy fonetyki niezbędne w edukacji czytelniczej dzieci
5. Ćwiczenia, gry i zabawy dydaktyczne rozwijające umiejętności w zakresie:
– identyfikowania liter i wiązania ich z fonemami,
– tworzenia i czytania sylab
– czytania wyrazów i zdań
– czytania ze zrozumieniem
6. Podstawy ortografii na etapie wczesnoszkolnym.

boy-286241_1280