Szkolenie: Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu C(ADP) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się.

Zapraszamy na szkolenie pt.

Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu ( C ) APD
 jedną z przyczyn trudności w uczeniu się.

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Termin : 11 luty 2013

Prowadzenie szkolenia: Renata Borowiecka, pedagog specjalny i korekcyjny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta neurorozwoju INPP, terapeuta Johansena IAS. Prowadzi Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno.-Pedagogicznej w Warszawie. Pracuje z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi. Nauczyciel akademicki WSSE i APS . Współzałożycielka Centrum Terapii Johansena IAS Polska w Warszawie.

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie z symptomami i diagnostyką Ośrodkowych Zaburzeń Słuchu C(APD).
 2. Przedstawienie form terapii.

Miejsce:
Edukacyjno- Terapeutyczne Centrum Rozwoju i Rehabilitacji Ortosensis
Ul. Okólna 43
05-270 Marki / pod Warszawą

Godziny:
14 00-19 00

Koszt:  145 zł

Dokładny program i zapisy

 • Przetwarzanie dźwięku na poziomie ośrodkowym:
  • procesy wstępujące i zstępujące,
  • specyficzny i niespecyficzny ukł. słuchowy,
  • dekodowanie fonetyczne,
  • separacja i integracja obuuszna,
  • rozpoznawanie procesów czasowych,
  • rozdzielczość czasowa.
 • Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu ( C)APD – definicja.
 • Objawy (C) APD.
 • Etiologia ( C ) APD
 • Kategorie pacjentów z ( C ) APD
 • Wspólwystępowanie ( C ) APD w zaburzeniach rozwojowych ( dysleksja, ADHD, autyzm, Zespół Aspergera – trudności związane z prawidłową diagnozą, podobieństwa i różnice)
 • Ośrodkowe zaburzenia słuchu u osób starszych i afatyków.
 • Standardy postępowania diagnostycznego (C )APD w tym prezentacja stosowanych testów behawioralnych ośrodkowych procesów przetwarzania słuchowego
 • Prezentacja kwestionariusza wstępnego do diagnozy ( C )APD ( wersja przesiewowa)
 • Postępowanie terapeutyczne:
  • W szkole – wskazówki dla nauczycieli,
  • W domu – wskazówki dla rodziców

Formy pomocy – na przykładzie stymulacji słuchu i treningów słuchowych znanych w Polsce i na świecie.

Zapisy na szkolenie: tel 606 514 392 lub wysłanie formularza na e-mail: m.kwiatkowska@ortosensis.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[contact-form-7 id=”1078″ title=”Zapisy na szkolenie”]

 Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Ośrodek Ortosensis.

 

Uwaga!

Wpłaty za szkolenie należy dokonać najpóżniej na 2 tygodnie przed terminem szkolenia. Rachunek do odebrania podczas szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym e-mailowo
najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i 
nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu 
opłaty za szkolenie.
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z 
przyczyn niezależnych od niego. W takim wypadku następuje zwrot wpłat 
uczestnikom.

Dane do przelewu:

Ortosensis Maria Kwiatkowska
ul. Okólna 43
05-270 Marki

PKO BP 12 1020 1042 0000 8602 0260 6754 

********************************

Wiele przypadków trudności w nauce, tj. trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

Diagnozując trudności dziecka związane z rozwojem mowy, uczeniem się, często poprzestaje się jedynie na sprawdzeniu czułości słuchu dziecka. Tymczasem, gdy obserwujemy:

 • kłopoty z koncentracją uwagi,
 • skupieniem się na głosie nauczyciela,
 • brzydkie pismo z błędami,
 • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,
 • trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
 • myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,
 • brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
 • konieczność kilkukrotnego powtarzania poleceń,

wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku ośrodkowych zaburzeń słuchu.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach, to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania.

2 thoughts on “Szkolenie: Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu C(ADP) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się.”

 1. Pingback: marki.net.pl » Szkolenie 11 luty 2013 Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu jedną z przyczyn trudności w uczeniu się

 2. Pingback: marki.net.pl » Intensywna Gimnastyka Dla Dorosłych

Comments are closed.