Szkolenie: Dyskalkulia. Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, terapeutów pracujących z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej na nowatorskie warsztaty z zakresu pracy z dzieckiem mającym trudności w nauce matematyki, dzieckiem z dyskalkulią, dysleksją.
Szkolenie będzie prowadzone przez mgr Joannę Wójcicką z Łodzi, która jest pedagogiem, specjalistą w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się matematyki, dyskalkulią,dysleksją.
Koszt szkolenia to 350zl. Jeśli z danej placówki zapisują się na szkolenie dwie osoby przysługuje im 10 % zniżki.

Plakat szkolenie-page-0