Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie :

Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu ( C ) APD jedną z przyczyn trudności w uczeniu się.

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Termin : 11 luty 2013 Prowadzenie szkolenia: Renata Borowiecka, pedagog specjalny i korekcyjny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta neurorozwoju INPP, terapeuta Johansena IAS. Prowadzi Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno.-Pedagogicznej w Warszawie. Pracuje z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi. Nauczyciel akademicki WSSE i APS. Współzałożycielka Centrum Terapii Johansena IAS Polska w Warszawie. Miejsce: Edukacyjno- Terapeutyczne Centrum Rozwoju i Rehabilitacji Ortosensis ul. Okólna 43 05-270 Marki / pod Warszawą Godziny: 14.00-19.00 Koszt: 145 zł Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie z symptomami i diagnostyką Ośrodkowych Zaburzeń Słuchu C(APD).
 2. Przedstawienie form terapii.

Program: 1. Przetwarzanie dźwięku na poziomie ośrodkowym: – procesy wstępujące i zstępujące – specyficzny i niespecyficzny ukł. słuchowy – dekodowanie fonetyczne – separacja i integracja obuuszna – rozpoznawanie procesów czasowych – rozdzielczość czasowa 2. Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu ( C)APD – definicja 3. Objawy (C) APD 4. Etiologia ( C )APD 5. Kategorie pacjentów z ( C )APD 6. Współwystępowanie ( C )APD w zaburzeniach rozwojowych (dysleksja, ADHD, autyzm, Zespół Aspergera – trudności związane z prawidłową diagnozą, podobieństwa i różnice) 7. Ośrodkowe zaburzenia słuchu u osób starszych i afatyków 8. Standardy postępowania diagnostycznego ( C )APD, w tym prezentacja stosowanych testów behawioralnych ośrodkowych procesów przetwarzania słuchowego 9. Prezentacja kwestionariusza wstępnego do diagnozy ( C )APD ( wersja przesiewowa) 10. Postępowanie terapeutyczne: a) w szkole – wskazówki dla nauczycieli b) w domu – wskazówki dla rodziców

 1. Formy pomocy – na przykładzie stymulacji słuchu i treningów słuchowych znanych w Polsce i na świecie.

Zapisy na szkolenie: tel 606 514 392 lub wysłanie formularza na e-mail: m.kwiatkowska@ortosensis.p Formularz zgłoszeniowy   Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Ośrodek Ortosensis.   Uwaga!   Wpłaty za szkolenie należy dokonać najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem szkolenia. Rachunek do odebrania podczas szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym e-mailowo
najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i 
nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu 
opłaty za szkolenie.
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z 
przyczyn niezależnych od niego. W takim wypadku następuje zwrot wpłat 
uczestnikom.

Dane do przelewu:

Ortosensis Maria Kwiatkowska
ul. Okólna 43
05-270 Marki

PKO BP 12 1020 1042 0000 8602 0260 6754 

******************************** Wiele przypadków trudności w nauce, tj. trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). Diagnozując trudności dziecka związane z rozwojem mowy, uczeniem się, często poprzestaje się jedynie na sprawdzeniu czułości słuchu dziecka. Tymczasem, gdy obserwujemy:

 • kłopoty z koncentracją uwagi,
 • skupieniem się na głosie nauczyciela,
 • brzydkie pismo z błędami,
 • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,
 • trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
 • myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,
 • brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
 • konieczność kilkukrotnego powtarzania poleceń,

wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku ośrodkowych zaburzeń słuchu. Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach, to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. W dniach 27-28.10.2012.odbędzie się szkolenie z metody werbo-tonalnej (cz. 1) Prowadząca: dr Anna Prożych. Czas trwania szkolenia:                                 sobota: 9.00-17.00, niedziela: 9.00-13.00 Adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach, ul. Okólna 14 Koszt: 430.00 zł (możliwość wystawienia rachunków). Aby wziąć udział w szkoleniu, należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50.00 zł na nasze konto w treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę i termin szkolenia. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z wpisaniem uczestnika na listę. Na 10 dni przed planowanym terminem szkolenia należy dokonać całkowitej opłaty za szkolenie. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom. Na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową o szczegółach szkolenia. Dane do przelewu: Bank Pekao S.A. 93 1240 1082 1111 0010 4250 5465 Ortosensis Agnieszka Kowalczyk ul. Okólna 43 05-270 Marki