Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Zapraszamy dzieci i młodzież na badania psychologiczne najnowszą wersją stosowanego na świecie narzędzia diagnozy intelektu czyli Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

SB5 to test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze badanych w wieku od 2 do ponad 85 lat (polska wersja językowa zawiera normy do poziomu 18,11). Test SB5 stanowi adaptację najnowszej wersji oryginalnej, do której normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich, przeprowadzonych w latach 2016-2017. Pełna skala IQ składa się z niewerbalnej i werbalnej skali IQ. Test SB5 może być stosowany do diagnozy intelektu w przypadku: osób głuchych lub słabo słyszących, osób z osłabionym wzrokiem, osób z zaburzeniami komunikacji, niepełnosprawnych ruchowo, osób z autyzmem, a także dzieci ze szczególnymi trudnościami w nauce. Test SB5 zawiera również zadania stworzone do oceny badanych o ponadprzeciętnych zdolnościach.