Wczesna interwencja terapeutyczna

Wczesną interwencją terapeutyczną obejmujemy dzieci od narodzin do 2-3 roku życia.

W ramach tej terapii:

– prowadzimy rehabilitację ruchową niemowląt
– diagnozujemy i  stymulujemy system odruchowy u niemowląt – także odruchy twarzowe
– uczymy jak dzieci karmić i poić
– oddziałujemy na poprawę napięcia mięśniowego w obrębie jamy ustnej i twarzy
– diagnozujemy ryzyko wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej u niemowląt i prowadzimy dla nich terapię