Rehabilitacja z użyciem
kombinezonu SpiderSuit

SpiderSuit – jest miękką dynamiczną ortezą, która daje ogromne możliwości w usprawnianiu pacjentów z deficytami w narządzie ruchu, jak również w schorzeniach CUN.

Wskazania do rehabilitacji w kostiumie SpiderSuit:

1. Mózgowe Porażenie Dziecięce

2. Opóźnienia ruchowo – rozwojowe

3. Uszkodzenia mózgu (zapalenia bakteryjne, wirusowe, urazy mózgowe)

4. Udary mózgu

5. Ataksja

6. Atetoza

7. Spastyczność, wzmożone napięcie mięśniowe

8. Obniżone napięcie mięśniowe

9. Dystonia

10. Zespół Downa

11. Przepuklina rdzeniowo-oponowa

12. Autyzm

13. Stany po uszkodzeniu oraz pooperacyjne narządu ruchu (stłuczenia, złamania, ograniczenie ruchomości, uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, zaniki mięśniowe, rekonstrukcja wiązadeł stawu kolanowego, itp.)

Efekty terapii z zastosowaniem kostiumu SpiderSuit:

1. Zewnętrzna stabilizacja tułowia

2. Normalizacja tonu mięśniowego

3. Nauka i poprawa techniki chodu

4. Korekcja pozycji ciała

5. Wspomaganie słabych mięśni

6. Stymulacja sensomotoryczna

7. Redukcja odruchów patologicznych

8. Dynamiczna korekcja nerwowo-mięśniowa

9. Poprawa balansu i koordynacji ruchowej

10. Polepszenie propriocepcji

11. Stymulacja mózgu oraz usprawnienia pracy Centralnego Układu Nerwowego

Więcej informacji na stronie www.spidersuit.pl