mgr Anna Płaskowicka – neurologopeda

Anna Płaskowicka  Absolwentka Studiów Magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika rewalidacyjna, Studiów Podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie logopedii i glottodydaktyki oraz Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie w zakresie neurologopedii.

Kursy, szkolenia:

– Kurs AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji

– Kurs z terapii i diagnozy dysfagii

Doświadczenie zawodowe:

– Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie

– Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie ul Balkonowa

– Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ” Helenów”