Masaż Shantala – warsztaty dla rodziców

Od 13 lutego 2014r. zapraszamy rodziców na warsztaty obejmujące pielęgnację niemowląt oraz naukę masażu Shantala.

Są one podzielone na dwie części:

1. Warsztat podstawowy:
– pielęgnacja niemowlęcia, podnoszenie, noszenie, zabawy
– pokaz techniki masażu, ćwiczenia

2. Warsztat rozwijający:

– kontynuacja pokazu dla rodziców pragnących budować relacje z własnym dzieckiem poprzez dotyk

Jesteśmy w trakcie tworzenia grup z podziałem wiekowym:

0 – 5 miesięcy
6 – 8 miesięcy
powyżej 8 miesięcy

Koszt I spotkania (1 godzina) – 50 zł
Koszt II spotkania (1 godzina) – 50 zł

Zapisy pod numerem telefonu: 503 322 500

Masaż Shantala pobudza wiele zmysłów, wspomagając rozwój dziecka. A co najważniejsze, daje obopólne korzyści, zarówno dla dziecka jak i dla rodzica.

Korzyści dla dziecka:

– reguluje sen
– poprawia trawienie
– wycisza
– rozwija więzi z rodzicem
– podnosi odporność immunologiczną
– rozwija poczucie bezpieczeństwa
– aktywizuje wszystkie zmysły

Korzyści dla rodzica:

– podnosi wiarę we własne umiejętności opieki nad dzieckiem
– uczy rozpoznawać i rozumieć sygnały dziecka
– wzmacnia więź z dzieckiem

Serdecznie zapraszamy