Ortosensis

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna

[easingslider id=”2197″]

„Troska o dziecko jest pierwszym

      i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”

                                                                                              Jan Paweł II

turnus dla dzieci

Rehabilitacja dzieci i niemowląt w Ortosensis

Prowadzimy diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży z:
 • opóźnionym rozwojem ruchowym
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • zespołami genetycznymi
 • zaburzeniami integracji sensorycznej
 • trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • nadpobudliwością psychoruchową, ADHD
 • postawą lękową
 • upośledzeniem umysłowym
 • autyzmem, zespołem Aspergera
 • zaburzeniami koncentracji uwagi
 • zaburzeniami mowy i komunikacji
Serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka rehabilitacyjnego na terapie indywidualne oraz zajęcia grupowe.