Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia bezpłatnych terapii

Uwaga!

Prosimy osoby, które wpisały się na listę chętnych na terapie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o dostarczenie następujących dokumentów do naszej poradni:

 Wniosku  o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania

– Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Jeśli nie posiadacie państwo opinii, należy złożyć:

1. Wniosek o wydanie opinii

2. Zaświadczenie lekarskie

3. Opinię psychologiczną

4. Opinię logopedyczną

5. Opinię dotyczącą funkcjonowania dziecka w przedszkolu (jeśli uczęszcza)

6. Opinię fizjoterapeutyczną (dzieci do 12 m-ca życia)

Po złożeniu dokumentów w Poradni Ortosensis, Zespół Orzekający wyda opinię.

Wyżej wymienione dokumenty można uzyskać również w naszej poradni:

* Konsultacja fizjoterapeutyczna + opinia – 90zł

* Diagnoza logopedyczna + opinia – 90 zł

* Diagnoza psychologiczna + opinia – dzieci:

1) 0 – 12 m- cy:  140 zł

2) 12 – 36 m-cy:  180 zł

3) 3 – 6 lat:  300 zł