Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych- nowy gabinet

Prowadzimy diagnozę i terapię funkcji wzrokowych dzieci od 5 lat i młodzieży.

 

Diagnoza opiera się na badaniach:

 • widzenia obuocznego,
 • konwergencji i akomodacji,
 • ruchomości gałek ocznych
 • ostrości wzroku do bliży i do dali,
 • test różnicowania barw,
 • test odblasków świetlnych (Hirschberg),
 • cover test-badanie obecności zeza ukrytego,
 • umiejętności separacji ruchów oczu od ruchów głowy.

Możliwe, dość łatwe do zauważenia u dzieci symptomy zaburzeń widzenia:

 • niechęć do czytania,
 • bardzo wolne tempo przepisywania,
 •  pieczenie oczu, bóle głowy, mruganie powiekami,
 • czytanie zbyt blisko lub nadmiernie daleko odsuwając tekst,
 • słaba koncentracja wzrokowa,
 •  pismo dziecka nie mieści się w liniach,
 •  dziecko pisząc przekręca zeszyt w różne strony,
 •  schodząc ze schodów dziecko patrzy pod nogi.

Prowadzona regularnie w ośrodku i w domu z rodzicami  rehabilitacja funkcji wzrokowych przynosi bardzo  szybko zadowalające efekty.