BEZPŁATNA TERAPIA I REHABILITACJA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, czyli bezpłatna specjalistyczna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i rehabilitacyjna dla dzieci od urodzenia do 7 lat.

Dziecko raz zapisane jest objęte opieką specjalistyczną tak długo, jak będzie tego wymagała jego dysfunkcja (nawet do 7 roku życia).

Rodziców dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania oraz tych, które mają problemy, ale opinii jeszcze nie otrzymały, zapraszamy do kontaktu z naszą poradnią.

Z powodu dużego zainteresowania i ograniczonej liczby miejsc prosimy o zapisywanie się na listę.

Rejestracja i informacja: tel. 503 322 500
Więcej informacji wkrótce na naszej stronie.

Zapraszamy!