Aktywny Trening Słuchowy

flow-poziom-net
Zapraszamy do poradni na diagnozę i terapię przetwarzania słuchowego Metodą ATS Neuroflow, której twórcą jest dr Andrzej Senderski – lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Od początku jego aktywności naukowej pasjonowała go neuropsychologia słyszenia czyli procesy przetwarzania słuchowego w mózgu, które inaczej można opisać słowami – „co robi nasz mózg z informacją którą otrzymuje z uszu”.
Zajmował się tzw. trudnymi przypadkami, osobami z niedosłuchem, które miały znacznie gorsze rozumienie mowy niż wynikałoby to z ich czułości słuchu, obserwował również jak wiele dzieci z normalnym słuchem ma problem ze słuchaniem i w konsekwencji trudności w nauce.
Jeśli obserwujecie Państwo u swojego dziecka objawy takie jak:
– trudności w rozumieniu mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie oraz lepsze funkcjonowanie w warunkach jeden na jeden,
– mylenie podobnie brzmiących wyrazów,
– problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej,
-mimo uważnego słuchania, trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń, instrukcji słownych,
– wyłączanie się i zmęczenie przy długotrwałym słuchaniu,
– kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej kanałem słuchowym,
– nadwrażliwość na niektóre dźwięki,
– częsta prośba o powtórzenie słyszanej informacji,
– trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, ubogie słownictwo,
– monotonna mowa,
– trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, z zapamiętaniem dni tygodnia, miesięcy, dat, godzin, numerów telefonów,
– potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji,
– trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy jak np. p/b, t/d , k/g i błędne ich zapisywanie
– w dzieciństwie częste wysiękowe zapalenie uszu,
– opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymująca się wada wymowy,
– zachowanie podobne jak u dzieci z niedosłuchem.
Zapraszamy na diagnozę i terapię do poradni.
Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD często współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera, zaburzeniami neurologicznymi.

Więcej informacji tutaj
Zapisy telefoniczne.
Zapraszamy!