ZAPRASZAMY

 

„Troska o dziecko jest pierwszym

      i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”

                                                                                              Jan Paweł II

AKTUALNOŚCI>> kliknij tutaj<<   W naszym ośrodku prowadzimy terapię dzieci i młodzieży z: -opóżnionym rozwojem ruchowym, -mózgowym porażeniem dziecięcym, -zespołami genetycznymi, -zaburzeniami integracji sensorycznej, – trudnościami w uczeniu się(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), – zaburzeniami przetwarzania słuchowego, – nadpobudliwością psychoruchową, ADHD, – zaburzeniami integracji sensorycznej, – postawą lękową, – upośledzeniem umysłowym, – autyzmem, zespołem Aspergera, – zaburzeniami koncentracji uwagi, – zaburzeniami mowy i komunikacji.   Serdecznie zapraszamy na terapie indywidualne , zajęcia grupowe, oraz turnusy rehabilitacyjne  prowadzone przez naszych specjalistów.