Zapraszamy na letnie półkolonie terapeutyczne!

PÓŁKOLONIE PROGRAM 1 dzień 8:30 – 9:00 Świetlica (dzieci mogą tu zjeść swoje śniadanie, swobodna zabawa) 9:00 – 12:00 Zajęcia w oparciu o proces grupowy z wykorzystaniem metod pracy z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych: Doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących / bezpiecznych relacji; Wspólne przygotowanie II śniadania – kształtowanie umiejętności porozumiewania się, dyskutowania, ustalania, realizacji …

Zapraszamy na letnie półkolonie terapeutyczne! Read More »

Konsultacje u psychiatry dziecięcego

Zapraszamy na konsultację u psychiatry dziecięcego. W poradni przyjmuje dr Kaja Strojnowska-Łapińska. W ramach konsultacji mamy możliwość diagnozy zaburzeń rozwojowych takich jak autyzm czy ADHD w ramach zespołu specjalistów w poradni. Psychiatra dziecięcy zajmuje się diagnozą i leczeniem wszystkich zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży do 18-19 r.ż. Psychiatra może diagnozować wiele powszechnie występujących zaburzeń …

Konsultacje u psychiatry dziecięcego Read More »

Zapraszamy na półkolonie terapeutyczne TUS!

Zajęcia realizowane są w oparciu o zasady procesu grupowego, na których uczestnicy nabędą lub udoskonalą umiejętności z zakresu: kształtowania wiedzy o umiejętnościach społecznych,  wyposażania w pożądane umiejętności wykonawcze, zmniejszenia doświadczanego napięcia emocjonalnego poprzez zwiększanie samoświadomości, wzmacnianie samooceny. Ponadto uczestnictwo w zajęciach daje możliwość: przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, zwiększenia umiejętności koncentracji uwagi, przeżycia i …

Zapraszamy na półkolonie terapeutyczne TUS! Read More »

Konsultacje u psychiatry dziecięcego

Psychiatra dziecięcy zajmuje się diagnozą i leczeniem wszystkich zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, ale także u młodych dorosłych. Nie istnieje zaburzenie psychiczne u dorosłych, które nie występuje u dzieci. Dlatego psychiatra dziecięcy może również z powodzeniem leczyć jako psychiatra dorosłych.  Psychiatra może diagnozować wiele powszechnie występujących zaburzeń jak ADHD, zespół hiperkinetyczny, zaburzenia ze spektrum …

Konsultacje u psychiatry dziecięcego Read More »

Warsztaty wakacyjne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla dzieci i młodzieży Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-13 lat.  Celem spotkań jest poszerzenie samoświadomość, przyjrzenie się swoim emocjom i sposobom nawiązywania relacji z innymi. W toku spotkań uczestnicy będą mieli możliwość wymieniać się swoimi doświadczeniami i przeżyciami. Spotkania intensywnego warsztatu wakacyjnego będą odbywały się codziennie przez 5 dni …

Read More »

Wakacyjne terapeutyczne półkolonie TUS

Zapraszamy na wakacyjne półkolonie TUS dla dzieci Zajęcia realizowane są w oparciu o zasady procesu grupowego, na których uczestnicy nabędą lub udoskonalą umiejętności z zakresu: kształtowania wiedzy o umiejętnościach społecznych,  wyposażania w pożądane umiejętności wykonawcze, zmniejszenia doświadczanego napięcia emocjonalnego poprzez zwiększanie samoświadomości, wzmacnianie samooceny. Ponadto uczestnictwo w zajęciach daje możliwość: przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie …

Wakacyjne terapeutyczne półkolonie TUS Read More »

Badanie pod kątem wydania zgody na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko

Zapraszamy na badanie pod kątem zgody na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia.  Na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia zezwala też art. 3045 k. p., ale tylko w niektórych dziedzinach i przy dopełnieniu określonych warunków. Praca dziecka jest dozwolona wyłącznie …

Badanie pod kątem wydania zgody na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko Read More »