Konsultacje u psychiatry dziecięcego

Psychiatra dziecięcy zajmuje się diagnozą i leczeniem wszystkich zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, ale także u młodych dorosłych. Nie istnieje zaburzenie psychiczne u dorosłych, które nie występuje u dzieci. Dlatego psychiatra dziecięcy może również z powodzeniem leczyć jako psychiatra dorosłych.  Psychiatra może diagnozować wiele powszechnie występujących zaburzeń jak ADHD, zespół hiperkinetyczny, zaburzenia ze spektrum …

Konsultacje u psychiatry dziecięcego Read More »

Warsztaty wakacyjne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla dzieci i młodzieży Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-13 lat.  Celem spotkań jest poszerzenie samoświadomość, przyjrzenie się swoim emocjom i sposobom nawiązywania relacji z innymi. W toku spotkań uczestnicy będą mieli możliwość wymieniać się swoimi doświadczeniami i przeżyciami. Spotkania intensywnego warsztatu wakacyjnego będą odbywały się codziennie przez 5 dni …

Read More »

Wakacyjne terapeutyczne półkolonie TUS

Zapraszamy na wakacyjne półkolonie TUS dla dzieci Zajęcia realizowane są w oparciu o zasady procesu grupowego, na których uczestnicy nabędą lub udoskonalą umiejętności z zakresu: kształtowania wiedzy o umiejętnościach społecznych,  wyposażania w pożądane umiejętności wykonawcze, zmniejszenia doświadczanego napięcia emocjonalnego poprzez zwiększanie samoświadomości, wzmacnianie samooceny. Ponadto uczestnictwo w zajęciach daje możliwość: przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie …

Wakacyjne terapeutyczne półkolonie TUS Read More »

Badanie pod kątem wydania zgody na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko

Zapraszamy na badanie pod kątem zgody na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia.  Na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia zezwala też art. 3045 k. p., ale tylko w niektórych dziedzinach i przy dopełnieniu określonych warunków. Praca dziecka jest dozwolona wyłącznie …

Badanie pod kątem wydania zgody na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko Read More »

Grupa terapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do grupy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-13 lat.  Celem spotkań jest poszerzenie samoświadomości, przyjrzenie się swoim emocjom i sposobom nawiązywania relacji z innymi. W toku spotkań uczestnicy będą mieli możliwość wymieniać się swoimi doświadczeniami i przeżyciami. Spotkania grupy terapeutycznej będą odbywały się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 (z pominięciem świąt …

Grupa terapeutyczna dla dzieci i młodzieży Read More »

Konsultacje z fizjoterapeutą dla niemowląt i dzieci

Serdecznie zapraszamy rodziców z niemowlętami i małymi dziećmi na konsultacje fizjoterapeutyczne w naszej poradni. Pracujemy metodą NDT – Bobath, która usprawnia poprzez wpływanie na napięcie mięśni niemowlęcia i hamowanie nieprawidłowych odruchów.  Fizjoterapeuta wspomaga i prowadzi ruch dziecka w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowego. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, rodzic zostanie poinstruowany w jaki sposób pielęgnować …

Konsultacje z fizjoterapeutą dla niemowląt i dzieci Read More »

Terapeutyczne półkolonie dla młodzieży TUS

Po wielomiesięcznym nauczaniu zdalnym, pomału wracamy do tzw. normalności. Niestety czas izolacji niekorzystnie wpłynął na funkcjonowanie społeczno-emocjonalne nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Pojawiły lub nasiliły się problemy w codziennym funkcjonowaniu. Niedojrzałość emocjonalna, niska odporność na porażki i szybkie wycofywanie się w ich obliczu, niska samoocena, problemy z zachowaniem, to tylko niektóre trudności, z którymi …

Terapeutyczne półkolonie dla młodzieży TUS Read More »

Przewiń do góry