Miesiąc: wrzesień 2016

Szkolenie Grafomotoryka

Serdecznie zapraszamy na nową serię szkoleń doskonalących! PROGRAM: 1. Baza umiejętności grafomotorycznych (omówimy sobie co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń – zarówno w formie indywidu-alnej jak i grupowej) 2. Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówimy ułożenie rąk, zapoznamy się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, szeroko …

Szkolenie Grafomotoryka Read More »