Miesiąc: listopad 2011

Zapraszamy

„Troska o dziecko jest pierwszym       i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”                                                                                               Jan Paweł II AKTUALNOŚCI>> kliknij tutaj<<   W naszym ośrodku prowadzimy terapię dzieci i młodzieży z: -opóżnionym rozwojem ruchowym, -mózgowym porażeniem dziecięcym, -zespołami genetycznymi, -zaburzeniami integracji sensorycznej, – trudnościami w uczeniu się(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), – zaburzeniami przetwarzania słuchowego, – nadpobudliwością …

Zapraszamy Read More »